Bestyrelse

Sparekassens bestyrelse
har nu 13 medlemmer


På repræsentantskabsmøde 2. april 2024 blev der valgt 8 bestyrelsesmedlemmer. De 8 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Dertil kommer, at den tidligere formand for bestyrelsen i Totalbanken, Claus Moltrup, har plads i sparekassens bestyrelsen frem til foråret 2026.

Sparekassens medarbejdere har i 1. kvartal 2024 valgt følgende fire medarbejdervalgte medlemmer i bestyrelsen, der sidder for en 4-årig periode (i alfabetisk rækkefølge):


  • Bo Bojer
  • Henrik Sørensen
  • Jacob E. Christensen
  • Morten Pilegaard

Dertil kommer, at Steen Utoft Andersen, der var medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Totalbanken, sidder som observatør i bestyrelsen frem til foråret 2026.


Se de nuværende medlemmer af repræsentantskabet her


Lovpligtige kompetencer


Historisk har de repræsentantskabsvalgte medlemmer været valgt blandt repræsentantskabets medlemmer. Men siden finanskrisen har lovgivningen stillet krav om, at der skal være konkrete kompetencer til stede i en pengeinstitutbestyrelse.

Det betyder, at sparekassen må søge uden for repræsentantskabets kreds, hvis ingen af medlemmerne besidder en krævet kompetence. Men det er stadig repræsentantskabet, der skal blive enige om at udpege et udefrakommende bestyrelsesmedlem med den krævede kompetence.

Lovpligtigt kursus


Det fremgår også af lovgivningen, at et medlem af bestyrelsen i et pengeinstitut hurtigst muligt og senest 12 måneder efter indtræden i bestyrelsen skal gennemføre et grundkursus med undervisning i disse kompetenceområder.

1) Rammerne for bestyrelsens arbejde

2) Rammerne for indretning af virksomheden

3) Operationel risiko

4) Hvidvaskforebyggelse

5) It

6) Finansiel rapportering og revision

7) Kredit

8) Markedsrisiko

9) Kapitalkrav

10) Likviditet

11) Tilsynsdiamanten.


Herunder finder du en oversigt over medlemmer af bestyrelsen for Sparekassen Danmark.

Til højre kan du få et overblik over bestyrelsens udvalg.
Preben Randbæk

Formand

Preben Randbæk

Bopæl: Aalborg
Beskæftigelse: Fhv. statsautoriseret revisor
Fødselsår: 1953
Valgår: 2025
Valgt af: Repræsentantskabet
Indtrådt i: 2016

Per Noesgaard

Næstformand

Per Noesgaard

Bopæl: København
Beskæftigelse: Tidl. direktør i Sparinvest Holding SE 
Fødselsår: 1957
Valgår: 2025
Valgt af: Repræsentantskabet
Indtrådt i: 2021

Claus Moltrup

Bestyrelsesmedlem

Claus Moltrup

Bopæl: Odense
Beskæftigelse: Adm. direktør
Fødselsår: 1968
Valgår: 2026
Valgt af: Repræsentantskabet
Indtrådt i: 2023

Jens Buus Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Jens Buus Pedersen

Bopæl: Suldrup
Beskæftigelse: Adm. direktør
Fødselsår: 1964
Valgår: 2025
Valgt af: Repræsentantskabet
Indtrådt i: 2020

Thomas Frisgaard

Bestyrelsesmedlem

Thomas Frisgaard

Bopæl: Støvring
Beskæftigelse: Advokat
Fødselsår: 1976
Valgår: 2025
Valgt af: Repræsentantskabet
Indtrådt i: 2016

Troels Bülow-Olsen

Bestyrelsesmedlem

Troels Bülow-Olsen

Bopæl: København og Cascais, Portugal
Beskæftigelse: Fhv. adm. direktør
Fødselsår: 1958
Valgår: 2025
Valgt af: Repræsentantskabet
Indtrådt i: 2019

Inge Møller Ernst

Bestyrelsesmedlem

Inge Møller Ernst

Bopæl: Dronninglund
Beskæftigelse: Registreret revisor
Fødselsår: 1960
Valgår: 2025
Valgt af: Repræsentantskabet
Indtrådt i: 2019

Per Albæk

Bestyrelsesmedlem

Per Albæk

Bopæl: Højslev
Beskæftigelse: Direktør
Fødselsår: 1957
Valgår: 2025
Valgt af: Repræsentantskabet
Indtrådt i: 2020

Morten Vad

Bestyrelsesmedlem

Søren Vad Sørensen

Bopæl: Silkeborg
Beskæftigelse: Fhv. direktør (CEO)
Fødselsår: 1950
Valgår: 2025
Valgt af: Repræsentantskabet
Indtrådt i: 2009

Bo Bojer

Bestyrelsesmedlem

Bo Bojer

Bopæl: Nørresundby
Beskæftigelse: Regionsdirektør
Fødselsår: 1974
Valgår: 2028
Valgt af: Medarbejderne
Indtrådt i: 2020

Henrik Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Henrik Sørensen

Bopæl: Aars
Beskæftigelse: Partnerchef
Fødselsår: 1974
Valgår: 2028
Valgt af: Medarbejderne
Indtrådt i: 2010

Jacob E. Christensen

Bestyrelsesmedlem

Jacob E. Christensen

Bopæl: Aalborg
Beskæftigelse: Private Banking- og skattespecialist
Fødselsår: 1971
Valgår: 2028
Valgt af: Medarbejderne
Indtrådt i: 2010

Morten Pilegaard

Bestyrelsesmedlem

Morten Pilegaard

Bopæl: Pandrup
Beskæftigelse: Kunderådgiver
Fødselsår: 1970
Valgår: 2028
Valgt af: Medarbejderne
Indtrådt i: 2016

Steen Utoft Andersen

Bestyrelsesmedlem (observatør)

Steen Utoft Andersen

Bopæl: Dalum, Odense
Beskæftigelse: Senior Private Banker
Fødselsår: 1965
Valgår: Observatørperiode udløber 1. april 2026
Valgt af: Medarbejderne
Indtrådt i: 2023