Kundevilkår

Flere regler og bestemmelser

Kunder fra Jutlander Bank

Generelle regler og bestemmelser

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder pr. 18. januar 2022
Almindelige forretningsbetingelser for erhvervskunder pr. 18. januar 2022
Almindelige forretningsbetingelser for erhvervskunder pr. 14. april 2020
Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder pr. 18. oktober 2021
Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder pr. 14. april 2020
Beregning og tilskrivning af renter
Tilbagefaldsplaner ved brug af benchmarks
Oversigt over konti, der indgår i grundlaget for beregning af indeståender over 100.000 kr., gældende fra 14. januar 2021
Oplysninger om fortrydelsesret for privatkunder
Særlige bestemmelser for lån og kreditter for erhvervskunder
Særlige bestemmelser for lån og kreditter for privatkunder
Vilkår for betalingskonti for erhvervskunder pr. 9. juli 2018
Vilkår for betalingskonti for privatkunder pr. 18. marts 2019
God skik; oplysningsforpligtelser som boligkreditformidler

Betalingsformidling

Betingelser for overførsel til og fra udlandet pr. 1. januar 2018
Generelle regler for debitorer i Betalingsservice pr. 1. maj 2020
Generelle regler for debitorer i Leverandørservice pr. 1. maj 2020
Regler for NemID
Regler for selvbetjening for erhvervskunder pr. 19. november 2020
Regler for selvbetjening for privatkunder pr. 19.november 2020
Tillæg til generelle regler for debitorer i Betalingsservice - elektronisk betalingsinformation
Forbrugerrettigheder ved betalinger i Europa

Betalingskort

Kortbestemmelser for Mastercard Debit pr. 1. september 2020
Kortbestemmelser for Mastercard pr. 1. september 2020
Kortvilkår pr. 15. maj 2019
Omregningskurser ved betaling i fremmed valuta på Visa/Dankort og Mastercard
Regler for Dankort pr. 12. august 2019 (ingen nyudstedelse)
Regler for interne hævekort pr. 18. marts 2019
Regler for Visa/Dankort pr. 12. august 2019

Forsikring

Forsikringsbetingelser

Børnepakke
Børnerente
Erhvervsliv
Kundeforsikring - Lån og Kredit
Livsforsikring
Livslang indtægt til børn
Mastercard begunstigelseserklæring
Mastercard Business Guld forsikringsbetingelser pr. 1. januar 2021
Mastercard Business Platinum forsikringsbetingelser pr. 1. januar 2021
Mastercard Business Standard forsikringsbetingelser pr. 1. januar 2021
Mastercard Guld og Mastercard Guld Debit forsikringsbetingelser pr. 1. januar 2021
Mastercard Platinum forsikringsbetingelser pr. 1. januar 2021
Mastercard Standard forsikringsbetingelser pr. 2021
NetBank- og cyberforsikring til erhvervskunder pr. 1. januar 2019
Sundhedssikring
Tab af erhvervsevne
Tab af erhvervsevne TOP
Visse Kritiske Sygdomme
Visse Kritiske Sygdomme til børn
Økonomisikring 

IDD - Personforsikringer

Nedenfor finder du information om forsikringer, og de selskaber vi har samarbejde med.

Forsikrings- og pensionsprodukter - produktark (IPID):

Behandlingsforsikring - Mølholm
Børnepakke, visse kritiske sygdomme
Børnepakke sygdomsforsikring
Invalidesum - Firmapension
Kundeforsikring – Lån og kredit
Livslang indtægt til børn
Sundhedssikring - Topdanmark
Tab af erhvervsevne
Tab af erhvervsevne - Firmapension
Tab af erhvervsevne - Topdanmark
Visse kritiske sygdomme
Visse kritiske sygdomme - børn
Visse kritiske sygdomme - Firmapension
Økonomiforsikring - Topdanmark

Kundeinformation

AP Pension - forsikringsselskab
Jutlander Bank - forsikringsformidler
Mølholm - forsikringsselskab
Nærpension - forsikringsformidler
Topdanmark - forsikringsselskab

Værdihandel og investorbeskyttelse

Når du investerer i værdipapirer gælder der regler på området, som skal beskytte dig som investor. Reglerne sætter fokus på den personlige rådgivning, som vi vægter højt i Jutlander Bank. Her kan du læse mere investorbeskyttelse.

Generel beskrivelse af værdipapirer
Risikomærkning af investeringsprodukter
Retningslinjer for investering og administration af midler i Lokal Puljeinvest
Aftale om handel med værdipapirer
Regler for handel med værdipapirer
Regler for opbevaring af værdipapirer i depot
Samarbejdsaftaler om formidling
Politik for håndtering af interessekonflikter
Politik for ordreudførelse
ÅOP og indirekte omkostninger
PRIIP valutaterminer, køb
PRIIP valutaterminer, salg
PRIIP renteswap, payer

Best execution rapporter

Best execution-rapport 2020
Best execution-rapport 2019
Best execution-rapport 2018
Best execution-rapport 2017
Kunder fra Sparekassen Vendsyssel