Når afdragsfriheden udløber

Når afdrags­friheden udløber

Det er vigtigt at være opmærksom på dine muligheder, hvis afdragsfriheden på dit realkreditlån er ved at udløbe.

Når afdragsfriheden på dit lån udløber, kan det have stor indvirkning på din økonomiske situation. Det er derfor en god idé, at du taler med din rådgiver i god tid.
  
På den måde kan vi i fællesskab lægge en plan for, hvad der skal ske. Hvis ikke du gør noget, vil dit lån fortsætte, men du skal betale en højere ydelse på lånet, da du går fra kun at betale renter og bidrag på dit lån til også at betale afdrag på lånet.
  
Afhængig af din økonomiske situation kan der være flere muligheder, når afdragsfriheden på dit lån udløber.

Hvilke muligheder har du?

1. Afdrage på dit nuværende lån
Du kan fortsætte med dit nuværende lån og dermed afdrage lånet over den resterende løbetid. I denne situation vil din ydelse samlet set stige markant, fordi du begynder at betale afdrag, og du har kortere tid til at betale din gæld tilbage - typisk 20 år.
 
Du begynder samtidig at spare op i din bolig, i takt med at din gæld bliver nedbragt, og din bidragssats bliver lavere, netop fordi du begynder at afdrage på lånet.
2. Omlægge til et nyt lån med afdrag
Du kan lægge dit lån om til et nyt 30-årigt lån med afdrag, hvis din økonomiske situation tillader det. Hvis du vælger denne mulighed, vil din ydelse typisk også stige, men da du har længere tid til at betale din gæld tilbage, vil din ydelse typisk ikke stige lige så meget, som hvis du vælger at fortsætte med dit nuværende lån.

I denne situation vil du ligeledes begynde at spare op i din bolig i takt med, at du nedbringer din gæld. Og din bidragssats vil alt andet lige blive lavere, fordi du begynder at betale afdrag på din gæld.
3. Omlægge til et nyt afdragsfrit lån
Du kan lægge dit lån om til et nyt 30-årigt lån med op til 10 års afdragsfrihed, hvis din økonomiske situation tillader det, og din bolig er belånt under 80 % af boligens værdi (75 % for fritidshuse). Med denne mulighed udskyder du på ny betalingen af afdrag på din gæld.

Afhængig af hvilken lånetype du vælger, vil din ydelse ikke ændre sig væsentligt. Eftersom du i denne situation ikke begynder at nedbringe din gæld, vil du hurtigere blive påvirket af eksempelvis fald i huspriserne, i forhold til hvis du løbende nedbringer din gæld.