Boligkreditformidler

Sparekassen Danmark som boligkreditformidler

Sparekassen Danmark
Østergade 15
9760 Vrå
CVR: 64806815

Tilsynsmyndighed
Sparekassen Danmark har tilladelse som pengeinstitut FT-nr. 36201.

Sparekassen Danmark er undergivet tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, tlf. nr. 33 55 82 82, www.finanstilsynet.dk

Samarbejde
Sparekassen Danmark samarbejder med Totalkredit A/S og DLR Kredit A/S om formidling af realkreditlån.

Rådgivningstjenester
Sparekassen Danmark yder ikke rådgivningstjenester, det vil sige rådgivning som er uafhængig af ydelsen af boligkreditaftalen og de aktiviteter, som ydes af Sparekassen Danmark.

Honorering af os som kreditformidler
Sparekassen Danmark modtager provision fra Totalkredit A/S og DLR Kredit A/S som honorering for vores rolle som kreditformidler. Størrelsen af provisionen kan oplyses ved henvendelse til Sparekassen Danmark. Sparekassen Danmark aflønnes løbende for servicering af lånet og tabsafdækning.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over Sparekassen Danmark, skal du første omgang kontakte din afdeling.

Hvis du herefter fortsat er uenig i Sparekassen Danmarks behandling af din henvendelse eller resultatet heraf, kan du kontakte den klageansvarlige i Sparekassen Danmark. Oplysninger om den klageansvarlige fås i Sparekassen Danmark eller her.

Fører henvendelsen ikke til en tilfredsstillende løsning, kan du vælge at indbringe din klage for Det Finansielle Ankenævn, St. Kongensgade 62, 2. sal, 1264 København K, tlf. 35 43 63 33, www.fanke.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Klage indgives på http://ec.europa.eu/odr Ved indgivelse af en klage skal Sparekassen Danmarks e-mailadresse - klageansvarlig@sparv.dk angives.

Klager vedrørende Sparekassen Danmarks overholdelse af den finansielle lovgivning kan indbringes for Finanstilsynet.

Klager over Sparekassen Danmarks behandling af personoplysninger kan indbringes for Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, tlf. 33 19 32 00, www.datatilsynet.dk