Klagevejledning

Vi gør os altid umage, men hvis du alligevel oplever utilfredshed med vores rådgivning eller service, vil vi gerne i dialog med dig om det. På den måde har vi mulighed for at afklare eventuelle misforståelser og rette op på eventuelle fejl.

Hvis du ønsker at klage over Sparekassen Danmark, bedes du derfor i første omgang kontakte din afdeling – gerne din rådgiver, men du er også velkommen til at kontakte afdelingsdirektøren, hvis du ønsker andre øjne på sagen.

Hvis du er uenig i behandlingen af din henvendelse eller resultatet heraf, kan du kontakte jura, som er klageansvarlig i Sparekassen Danmark. Du kan bede din afdeling om at blive henvist, eller du kan kontakte den klageansvarlige direkte.

Sparekassens klageansvarlige

Du kan kontakte sparekassens klageansvarlige pr. brev eller e-mail:

Sparekassen Danmark
Jura
Adelgade 27, 9500 Hobro
klageansvarlig@spard.dk

Klagen vil herefter blive behandlet af en af sparekassens jurister.

Det Finansielle Ankenævn

Fører din henvendelse ikke til en tilfredsstillende løsning, kan du - hvis du er forbruger, eller det drejer sig om et forhold, der ikke adskiller sig væsentligt fra et privat kundeforhold - vælge at indbringe din klage for:

Det Finansielle Ankenævn
St. Kongensgade 62, 2. sal
1264 København K
Tlf. 35 43 63 33
www.fanke.dk
  

EU-Kommissionens online klageportal

Desuden kan du anvende EU-Kommissionens online klageportal, når du ønsker at indgive en klage. Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Du skal indgive klagen på:

EU-Kommissionens online klageportal  

Når du indgiver en klage, skal du angive sparekassens e-mailadresse klageansvarlig@spard.dk

Behandling af personoplysninger

Er du utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Sparekassen Danmarks databeskyttelsesrådgiver (DPO):

DPO er:
Anette Kjærulff Pedersen
dpo@spard.dk

Dataansvarlig er:
Sparekassen Danmark
Østergade 15, 9760 Vrå
CVR-nr. 64 80 68 15
Tlf. 82 22 90 00

Datatilsynet

Du kan desuden klage til Datatilsynet pr. brev eller e-mail:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
dt@datatilsynet.dk