Diversitetspolitik

Sparekassen Danmarks bestyrelse har opstillet nedenstående måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen samt vedtaget nedenstående politikker for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på sparekassens øvrige ledelsesniveauer.

Det er sket på baggrund af reglerne om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn, jf. lov om finansiel virksomhed § 79 a og selskabslovens § 139 a.

 

December 2023 Læs politikken
Januar 2023 Læs politikken
Januar 2022: Læs politikken 

Tidligere politikker

Sparekassen Vendsyssel
19. januar 2021: Læs politikken 
30. juni 2020: Læs politikken 
24. september 2019
Læs politikken 
20. november 2018:
Læs politikken 
22. august 2017:
Læs politikken 
22. november 2016:
Læs politikken