Repræsen­tantskab

Repræsentantskabet er sparekassens øverste myndighed

Der sidder i 2023 op til 216 medlemmer i repræsentantskabet. Langt de fleste er valgt af sparekassens garanter. Et mindretal er udpeget af Sparekassen Danmark Fondene, der har garantkapital i sparekassen.

Repræsentantskabets opgaver

Det er repræsentantskabet, som vælger sparekassens bestyrelse.

Se de nuværende medlemmer af bestyrelsen her.

Det er også repræsentantskabet, der godkender sparekassens årsrapport.

Samtidig skal repræsentantskabet godkende den rentesats, som bestyrelsen foreslår, at garanterne skal have af deres garantindskud. Bestyrelsen har dog fat i den lange ende; repræsentantskabet kan ikke vedtage en højere rentesats, end bestyrelsen har foreslået. De kan tilslutte sig forslaget eller vedtage en lavere rente, end bestyrelsen anbefaler.

Ændringer i sparekassens vedtægter skal også godkendes af repræsentantskabet.

Demokratiet i sparekassen

Der er valg til sparekassens repræsentantskab hvert fjerde år. Der er valg næste gang i fjerde kvartal 2023, og det nye repræsentantskab tiltræder 1. januar 2024.

Ved den lejlighed skæres antallet af medlemmer ned til 108.

80 medlemmer vælges af garanterne.

Valgbar er enhver myndig garant, og stemmeberettigede er garanter, der er noteret i sparekassen ved valgets udskrivelse omkring 1. november. En garant har én stemme for hver 1.000 kroner, vedkommende har i garantkapital, men hver garant har maksimalt 20 stemmer.

Kandidater til valget opstilles i 12 geografiske valgkredse. Valgkredsene gør det overskueligt for vælgerne at stemme på en lokal kandidat. Men enhver vælger kan stemme på enhver kandidat på tværs af valgkredsene.  

28 medlemmer udpeges af Sparekassen Danmark Fondene efter denne fordeling:

  • Sparekassen Danmark Fonden Himmerland udpeger 9 medlemmer
  • Sparekassen Danmark Fonden Hobro udpeger 8 medlemmer
  • Sparekassen Danmark Fonden Vendsyssel udpeger 2 medlemmer
  • Sparekassen Danmark Fonden Dronninglund udpeger 2 medlemmer
  • Sparekassen Danmark Fonden Hvetbo udpeger 2 medlemmer
  • Sparekassen Danmark Fonden Klokkerholm udpeger 1 medlem
  • Sparekassen Danmark Fonden Hals udpeger 1 medlem
  • Sparekassen Danmark Fonden Jerslev udpeger 1 medlem
  • Sparekassen Danmark Fonden Brovst udpeger 1 medlem
  • Sparekassen Danmark Fonden Ulsted udpeger 1 medlem

 

Repræsentantskabet for perioden 1. september 2021 til 31. december 2023

 

Valgkreds Brønderslev
Major Bjarke Steen Larsen Jerslev J
Murermester Erik Frederiksen Dronninglund
Dagplejer Gurli Nielsen Jerslev J
Selvstændig konsulent Henrik Steen Dronninglund
Registreret revisor Inge Marie Møller Ernst Dronninglund
Gårdejer Jan Ulrich Brønderslev
Lærer Jette Skiveren Hjallerup
Økonomikonsulent Malene Steen Lagergaard Brønderslev
Lærer Marianne Vestergaard Jensen Hjallerup
Købmand Martin Kærsgaard Hjallerup
Landmand Mogens Nedergaard Jerslev J
Direktør Otto Stavad Brønderslev
Lagerarbejder Per Hjermitslev Brønderslev
Gårdejer Per Vestergaard Andersen Jerslev J
Vikar Peter Mølbjerg Hjallerup
Pensionist Poul Dahlgaard Hansen Hjallerup
Musiker, komponist Poul Erik Jensen Øster Brønderslev
Financial Controller Simon Kjelgaard Erlandsen Brønderslev
Selvstændig smed Tom Hesselborg Hjallerup
     
Valgskreds Frederikshavn
Sagsbehandler Anne-Marie Schøn Sæby
Fhv. advokat, cand.jur. Asbjørn Hansen Sæby
Uddeler Bent Boelskifte Sæby
Direktør Carsten Sand Nielsen Sæby
Driftleder Flemming Mølgaard Sørensen Strandby
Landmand Hans Abildgaard Sæby
Sekretær, bogholder Helle Brinkmann Larsen Dybvad
Gårdejer Henrik Erlandsen Sæby
Advokat Jacob Thorup Larsen Sæby
Advokat John Henrik Andersen Sæby
Tømmerhandler Søren Gaardbo Sørensen Sæby
Centerchef Tommy Rise Frederikshavn
     
Valgkreds Hjørring
Garanter, der har folkeregisteradresse i en kommune, der ikke er nævnt under vedtægternes punkt 6.5, tilknyttes valgkreds Hjørring.
Centerchef Alex Rasmussen Vrå
Lædervarerhandler Arne Jensen Vrå
Advokat Birte Dyrberg Hjørring
Projektleder
Daniel Gullberg
Søborg
Fhv. boghandler Ejner Toft Vrå
El installatør Erik Pedersen Hjørring
Falck redder Finn Sørensen Hjørring
Pædagogmedhjælper Grete Larsen Hjørring
Tømrer Hans Jørgen Jensen Vrå
Gårdejer Hans Jørgen Boel Nielsen Hjørring
Lærer Hans Peter Johansen Vrå
Kørselsdisponent Henrik Møller Jensen Vrå
Regional Director
Jan Glerup
Jyderup
Vognmand Kai Meldgaard Vrå
Pædagog Karin Thomsen Løkken
Gårdejer Kristian Bastholm Jensen Vrå
Graver Lars Kirkedal Løkken
Kok Lene Kongerslev Hirtshals
Entreprenør Martin Jensen Løkken
Landmand Mogens Brix Koldkjær Hjørring
Installatør Niels Erik Pedersen Hjørring
Specialkonsulent Peter Harritsø Hjørring
Selvstændig Svend Westergaard Løkken
Maskinstationsejer Søren Ulrik Sørensen Vrå
Director Nordic
Toby Toudal Nielsen
Berlin
     
Valgkreds Jammerbugt
Hr. Bøje Holmsgaard Lundtoft Pandrup
Selvstændig Christian Hem Pandrup
Hr. Claus Stefan Nielsen Fjerritslev
Assistent Dorte Folden Skole Brovst
Direktør Erik Rasmussen Fjerritslev
Bygmester Hans Torp Andersen Brovst
Bogholder Helle Bak Andreasen Brovst
Civilingeniør Henrik Munkholt Saltum
Tømrermester Johnny Christian Nielsen Brovst
Elektriker Karsten Høgh Brovst
Jurist Martin Valbirk Pandrup
Forretningsudvikler Mette Hyldgaard Roussis Vadum
Hr. Mogens Fransen Pandrup
Gårdejer Peter Lunde Jensen Brovst
     
Valgkreds København
Adm. direktør Carlo Chow Frederiksberg C
Investeringschef Heine Hebbelstrup Debel København
Advokat Nicolai Haven Dyxenburg Valby
     
Valgkreds Mariagerfjord
Rektor Anders Graa Rasmussen Hobro
Kontorassistent Anna - Lise Lassen Hobro
Arkitekt Bo Graugaard Hobro
Musiker Carsten Vraa Andersen Hobro
Direktør Claus René Nielsen Hobro
Skovfoged Erik Dalsgaard Arden
Malermester Erik Egelund Pedersen Gjerlev J
Økonomichef Eva Vestergaard Hobro
Chefkonsulent planteavl Flemming Floor Jensen Hobro
Landmand Henrik Nielsen Hobro
Adm. direktør Henrik Toft Sørensen Spentrup
Direktør Jens Rasmussen Hobro
Ungdomsskoleleder Jens Brix Grønhøj Hobro
Ejendomsmægler John Frandsen Mariager
Group CEO Jørgen Bøgh Overgaard Hobro
Ergoterapeut Karna Rind Frandsen Hobro
Direktør Kent Mousten Sørensen Mariager
Gårdejer Lars Tolborg Hobro
Hr. mejeriejer Leif Lundgaard Christensen Hobro
Direktør Lone Kalstrup Hobro
Adm. direktør Morten Rohr Marhauer Hadsund
Tømrermester
Niels Vinther
Randers NV
Gårdejer Per Kragelund Arden
Entreprenør Per Lynge Laursen Arden
Reg. Revisor Poul Lundsgaard Hadsund
Hr. Poul Søndberg Hobro
Hr. Poul Erik Larsen Hobro
Direktør Ricco Guldager Christensen Hobro
El-installatør Sven Sand Andersen Hadsund
Servicetekniker Svend Madsen Hobro
Byrådsmedlem Thomas Høj Mariager
Politiassistent Tom Dahl Jensen Hobro
Dyrlæge Torben Lindbjerg Hobro
Kloakmester Verner H. Kristiansen Hobro
Kontorassistent Vibeke Libach Justesen Hobro
     
Valgkreds Rebild
Hr. Bjarne Vang Villadsen Suldrup
Arkitekt Finn Nygaard Nielsen Skørping
Ejendomsmægler & Valuar, MDE Helle Aagaard Simonsen Skørping
Export Manager Jens Østergaard Skørping
Adm. direktør Jens Buus Pedersen Suldrup
Forretningsindehaver Jette Rabøl Pedersen Nørager
Portspecialist Johnni Kristensen Nørager
Direktør Kaj Kragelund Støvring
Tilbudsleder Kim Klitgaard Mathiesen Suldrup
Slagtermester Lars Schou Andersen Skørping
Statsautoriseret revisor Leon Sebbelin Støvring
Seniorforsker Malene Møller Jørgensen Suldrup
El-installatør Michael Wulff Støvring
El-installatør Morten Nøhr Kristensen Suldrup
Adm. Direktør Nicolaj Holm Skørping
Vognmand Poul Eli Nymann Skørping
Advokat Thomas Frisgaard Støvring
Direktør Tommy Korsholt Bælum
     
Valgkreds Skive
Planteavlskonsulent Aksel Christensen Spøttrup
Uddannelseschef Ann Balleby Spøttrup
Direktør Brian Højer Nordstrøm Thisted
Advokat Christa Westergaard Højslev
Kommuneassistent Eva Jørgensen Spøttrup
Gårdejer Finn Toft Madsen Spøttrup
Adm. direktør Gitte Kammer Fuglsang Øster Assels
Afdelingsdirektør Kurt Schelle Poulsen Bedsted Thy
Sælger Lars Krøgh Jørgensen Skive
Gårdejer Niels Jørgen Jacobsen Skive
Stenhugger og bedemand Niels Ole Wensien Bedsted Thy
Direktør Per Albæk Højslev
Murermester Poul Nørgaard Larsen Snedsted
Direktør Ulla Kronbæk Holm Skive
     
Valgkreds Vest
Vinimportør Bent Hargaard Thyholm
Gårdejer Henrik Holm Thyholm
Maskinhandler Jan Pedersen Vinderup
Herreekveperingshandler
Jens Tang
Vinderup
     
Valgskreds Vesthimmerland
Distriktschef Benny Henrik Hansen Løgstør
Forretningsindehaver Brian Tøttrup Aars
Messedirektør Brian Otte Samuelsen Aars
Advokat Carsten Egebæk Kjeldsen Aars
Direktør Claus Søgaard Christensen Løgstør
Senior Business Consultant Finn Hovalt Mathiassen Aars
Centerleder Hans Kaldahl Farsø
Tømrermester Hans-Jørgen Borup Kastberg Aars
Salgschef Heini Haubro Aars
Vognmand Henrik Taudahl Aars
Gårdejer Henrik Dalgaard Christensen Aars
Lektor Jakob Vium Dyrman Aars
Gårdejer Jens Bigum Aars
Tandlæge Jette Nykjær Aars
Ejendomsmægler Johnny Svendsen Aars
Restauratør Jørgen Odgaard Aars
Gartner Jørgen Sørensen Aars
Direktør Jørn Kristensen Møldrup
Gårdejer Kristian Haldrup Løgstør
Direktør Michael Jørgensen Aars
Direktør Martin Ketil Bak Viborg
Efterskoleforstander Olav Storm Johannsen Ranum
Gårdejer Palle Eriksen Aalestrup
Salgschef Palle Mortensen Aars
Hr. Per Glerup Aars
Økonomikonsulent Per Nyborg Aars
Fotograf Søren Friis Aars
Helikoptorfører Thomas Jensen Aars
Direktør Torben Frederiksen Løgstør
Salgs- og projektudviklingschef Torben Kamstrup Jepsen Viborg
Ejendomsmægler Torsten Nielsen Viborg
Direktør Ulf Givskov Bender Tjele
Gårdejer Ulrik Thimm Krogsgaard Løgstør
     
Valgkreds Østjylland
Direktør Anders Dahl Hørning
Direktør Jacob Bogh Nielsen Vejle
Økonomichef Jan Ulrik Kragskov Simonsen Åbyhøj
Direktør Jesper Kongsted Fredericia
Salgs- og markedschef Michael Damgaard Vejle Ø
Direktør Mikkel Niess Børkop
Gårdejer Steffen Middelhede Kristensen Harlev J
Medejer Søren Vejle-Cassøe Hadsten
Marketing-event koordinator Søren Riis Nielsen Galten
Indkøbsdirektør Thomas Sønderby Sivholm Harlev J
Adm. direktør Tomas Holm Hedehus Hinnerup
     
Valgkreds Aalborg
Økonoma Agnethe Kjær Jakobsen Hals
Direktør Annette Gjørtz Bloch Aalborg
Fhv. forstander Erik Poulstrup Aalborg
Taxivognmand Frits Bøgelund Bang Nibe
Taxivognmand Gert Mark Svenstrup J
Varmemester Hans Ole Pedersen Hals
Administrerende direktør Jakob Vangsgaard Aalborg
Elektriker Jens Koldkjær Gandrup
Byggeleder/Elektriker Jeppe Nielsen Tylstrup
Salgschef Jesper Olsen Batsberg Hals
Butiksejer Marianne Korsholm Borum Nibe
Afdelingsleder Martin Danielsen Svenstrup J
Autoforhandler Ole Steen Jensen Hals
Maskintekniker Ove Strøm Nibe
Iværksætter Peter Wilgaard Larsen Aalborg
Landmand Poul Henningsen Nibe
Afdelingschef Søren Bjerg Pedersen Storvorde
Ingeniør Tina Rebsdorf Simonsen Hals
Elektriker Aage Hjelm Christensen Hals
     
Region Syddanmark
Administrationschef
Annette Lylover Jensen
Tommerup
Direktør Christian Fischer Frederiksberg C 
Direktør
Claus Moltrup  Langeskov 
Seniorrådgiver og bestyrelsesmedlem
Frank Madsen Odense M
Kontorchef Helene Klinkby Odense M
Regnskabs- og administrationschef Henrik Nørgaard Skov
Aarup 
Direktør Jan Thybo Aarup
Advokat Jens Jacob Dühr
Vissenbjerg
Økonomiansvarlig  Jeppe Albin Sørensen
Aarup
Direktør Jesper Alsted Timming  Odense SV
Statsaut. revisor John Eric Rath Petersen Odense S
Gårdejer Just Kristensen
Stouby
Direktør
Jørgen Andersen Odense C
Direktør Kristine Lawaetz Lyngbo
Ebberup
Direktør
Lars Cruz Forsstrøm
Odense C
Direktør Louise Helmer
Fredericia
Direktør
Palle Lorenzen
Nyborg
Direktør
Pia Højmark Hegnsvang Odense SV 
Virksomhedsrådgiver
Søren Bjerring Bækholm
Aarup
Direktør
Søren Fohlmann
Odense SV