Fonde

Som en stærk garantsparekasse støtter vi de lokale initiativer. Vi støtter lokalområdet via en række velgørende fonde, som kan ansøges af for eksempel foreninger og initiativgrupper i sparekassens markedsområde.

I forbindelse med en række lokale sparekassers sammenlægning med Sparekassen Danmark er der blevet oprettet fonde med det formål at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den pågældende sparekasses tidligere markedsområde.

Fondene uddeler typisk midler efter godkendt ansøgning en gang i kvartalet.

Find en fond

Resultater:

Sparekassen Danmark Fonden, Galten

Sparekassen Danmark Fonden, Gjerlev-Enslev

Sparekassen Danmark Fonden, Himmerland

Sparekassen Danmark Fonden, Hobro

Sparekassen Vendsyssels Fond

Sparekassen Vendsyssels Fond, Brovst

Sparekassen Vendsyssels Fond, Dronninglund

Sparekassen Vendsyssels Fond - Hvetbo

Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev

Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm

Sparekassen Vendsyssels Fond, Ulsted

Hvidbjerg-Ørum Sparekasses Velgørende Fond

Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond

Sparekassen Vendsyssels Fond, Hals