Beløbsgrænser og forbrugsmaksimum

Betalingskort

Beløbsgrænser for pengeautomater Forbrugsmaksimum ved køb
 Korttype   Pr. dag Pr. løbende 30 dage Pr. køb
Hævekort    6.000 kr.    
Spirekort        
Dankort Debit 2.000 kr. 
(op til 6.000 kr.*)
10.000 kr.****
Visa/Dankort Debit
2.000 kr. 
(op til 6.000 kr.*)
10.000 kr.****
25.000 kr. (Visa)
25.000 kr. (Visa - pr. løbende 30 dage)
Mastercard Young  Debit
5.000 kr.   30.000 kr. (pr. dag)
Mastercard Silver Debit
5.000 kr.   30.000 kr. (pr. dag)
Mastercard Standard Debit  5.000 kr.
  30.000 kr. (pr. dag)
Kredit  5.000 kr.***  15.000 kr. 30.000 kr. (pr. løbende 30 dage)
Mastercard Guld Debit 6.000 kr.   50.000 kr. (pr. dag)
Kredit  6.000 kr.***  30.000 kr. 50.000 kr. (pr. løbende 30 dage)
Mastercard Platinum
Debit 10.000 kr.   100.000 kr./ 250.000 kr.** (pr. dag)
Kredit 10.000 kr.***
 50.000 kr. 100.000 kr./ 250.000 kr.** (pr. løbende 30 dage)

* Beløbsgrænse på 6.000 kr. ved pengeinstitutter, der benytter samme systemudbyder som Sparekassen Danmark.
** Afhænger af individuel kreditvurdering.
*** Kontanthævninger med Mastercard kreditkort er pålagt et særligt gebyr, jævnfør vores Priser og rentesatser
**** Beløbsgrænse på 10.000 kr. gælder i sparekassens egne pengeautomater på hverdage mellem kl. 09.00-18.00.