Information om Sparekassen Danmark som forsikringsformidler

Sparekassen Danmark samarbejder med en lang række virksomheder for at sikre vores kunder de bedste produkter. Samarbejderne sker typisk i forening med andre pengeinstitutter for at sikre en tilstrækkelig volumen til at priserne på de enkelte produkter bliver konkurrencedygtige.

Formidling af forsikringer er omfattet af IDD

IDD (Insurance Distribution Directive) er et europæisk direktiv, som Finanstilsynet og EU-Kommissionen har implementeret til de danske nationale regler. IDD skærper kravene til forsikringsformidling, idet formålet er at beskytte forbrugere og private investorer. Direktivet stiller krav til alle, der udøver forsikringsdistribution. Sparekassen Danmark er som formidler af såvel skades- og pensionsforsikringer omfattet af direktivet.

Vi formidler følgende forsikringstyper:

Personforsikringer

Information om Sparekassen Danmark som formidler af personforsikringer

Sparekassen Danmark er forsikringsformidler.

Sparekassen Danmark
Østergade 15
9760 Vrå

Sparekassen Danmark rådgiver kunderne om de forsikrings- og pensionsprodukter, der formidles gennem samarbejdet med Nærpension Forsikringsformidling A/S (i det følgende benævnt Nærpension) og AP Pension Livsforsikringsaktieselskab (i det følgende benævnt AP Pension) samt Letpension A/S (i det følgende benævnt PFA Pension), jævnfør nedenfor. I forbindelse med den aftale, der foreslås eller rådgives om, yder sparekassen rådgivning på basis af en objektiv og personlig analyse.

Finanstilsynet fører et offentligt register over virksomheder, der har fået tilladelse som forsikringsformidler, jævnfør lov om forsikringsformidling, der trådte i kraft den 1. oktober 2018.

Forsikrings- og pensionsprodukter
Sparekassen Danmark har indgået samarbejdsaftale med Nærpension (datterselskab af AP Pension) og AP Pension om formidling af en portefølje af forsikrings- og pensionsprodukter. Udbyderne af produkterne i porteføljen er AP Pension, Topdanmark Livsforsikring A/S og Topdanmark Forsikring A/S, som Nærpension således handler på vegne af.

Samarbejdsaftalen indebærer, at Sparekassen Danmark alene må nytegne produkterne fra produktporteføljen, der udbydes af de nævnte selskaber.

Forsikringerne tegnes i:

 • AP Pension
  Østbanegade 135
  2100 København Ø

 • Nærpension
  Østbanegade 135
  2100 København Ø

 • Topdanmark
  Livsforsikring og Forsikring A/S

  Borupvang 4
  2750 Ballerup

 • Nordea Pension
  Livsforsikringsselskab A/S

  Grønjordsvej 10
  2300 København S

I forbindelse med overtagelsen af Salling Bank A/S har vi overtaget en portefølje af forsikringer og pensionsprodukter i PFA Pension (Letsikring og Letpension).

Forsikringerne og pensionsprodukterne er tegnet i:

PFA Pension
Sundkrogsgade 4
2100 København Ø

Samarbejdsaftalen med PFA Pension er ikke eksklusiv og indebærer, at Sparekassen Danmark må ændre i bestående produkter fra produktporteføljen og overtage kunder med produkter i PFA Pension.

I forbindelse med tegning af en firmapensionsaftale i AP Pension, som er formidlet af Sparekassen Danmark, er der mulighed for at tilknytte en sundhedsforsikring for de ansatte. Denne tegnes i:

Gjensidige Forsikring
A.C. Meyers Vænge 9
2450 København SV 

De formidlede skadesforsikringer, bortset fra Topdanmarks økonomiforsikring og sundhedsforsikring hos Gjensidige Forsikring, er placeret i AP Pensions og Topdanmarks livsforsikringsselskaber og er dermed ikke omfattet af reglerne om en garantiordning.

Økonomiforsikring er placeret i Topdanmarks skadesforsikringsselskab og sundhedsforsikring i Gjensidige Forsikring. Begge selskaber er medlem af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber, hvorigennem kundens krav er dækket i tilfælde af selskabets konkurs for de to omtalte forsikringer.

Provision og aflønning
Sparekassen Danmark modtager en løbende provision som aflønning for de solgte forsikringer gennem samarbejdet med Nærpension, AP Pension, Letsikring og Letpension. Sparekassen modtager ikke honorarer betalt direkte af kunden.

For alle forsikringsprodukter, eksklusiv Livslang Pension og pensionsordninger, der tegnes med ansatte gennem en firmapensionsordning i AP Pension, er den modtagne provision indregnet i kundens forsikringspræmie.

For Livslang Pension modtages en provision, der beregnes af kundens indbetaling og depot. For pensionsordninger, der tegnes med ansatte gennem en firmapensionsordning i AP Pension modtages et årligt gebyr, der trækkes fra kundens depot. Herudover modtages fra begge ordninger en provision, der er betalt af AP Pension. Denne beregnes på basis af kundens depot.

Klager
Eventuelle klager over Sparekassen Danmark i relation til sparekassens rolle som forsikringsformidler skal ske som beskrevet HER

Skadesforsikringer

Information om Sparekassen Danmark som formidler af skadesforsikringer

Forsikringsformidler:
Sparekassen Danmark
Østergade 15
9760 Vrå

Sparekassen Danmark er i Finanstilsynet registreret som forsikringsformidler.

Eventuelle klager over Sparekassen Danmark i relation til sparekassens rolle som forsikringsformidler skal ske som beskrevet HER.

Sparekassen Danmark yder personlig rådgivning til kunder om privatforsikringer med Forsikringsselskabet Privatsikring A/S som forsikringsgiver.

Sparekassen Danmark er registreret som forsikringsformidler hos Finanstilsynet. Kontrol af registrering kan ske via Finanstilsynets hjemmeside. 

Sparekassen Danmark handler på vegne af Forsikringsselskabet Privatsikring A/S ved formidlingen af privatforsikringer.

Sparekassen Danmark har ikke direkte eller indirekte andel på 10 % eller mere af stemmerettighederne eller kapitalen i Forsikringsselskabet Privatsikring A/S.

Der er ikke et forsikringsselskab eller moderselskab til et forsikringsselskab, som har en direkte eller indirekte andel på 10 % eller mere af stemmerettighederne i Sparekassen Danmark.

Sparekassen Danmark yder rådgivning på basis af en objektiv og personlig analyse.

Sparekassen Danmark kan indgå aftaler om formidling af forsikringer med andre udbydere. Der foreligger derfor ikke en kontraktretlig forpligtelse til udelukkende at benytte Forsikringsselskabet Privatsikring A/S

Sparekassen Danmark modtager provision af forsikringsporteføljen i henhold til gældende samarbejdsaftale. Provisionens størrelse afhænger af Pengeinstituttets valgte distributionsmodel.

Privatforsikringer etableres i:
Forsikringsselskabet Privatsikring A/S
Gammel Kongevej 60
1790 København V

Forsikringsselskabet Privatsikring A/S er medlem af Garantifonden for skadeforsikringsselskaber, der dækker krav om forbrugerforsikringer, hvis Forsikringsselskabet Privatsikring A/S går konkurs.

Oplysninger fremgår af Forsikringsselskabet Privatsikring A/S' generelle forbrugerorientering, som udleveres i indtegningsfasen

Forsikringsselskabet Privatsikring A/S kan forhøje eller oprette gebyrer. Hvis dette planlægges, iagttages gældende lovgivning om varslinger.

Sparekassen Danmark er ikke at betragte som en accessorisk forsikringsformidler.

Sparekassen Danmark udøver ikke forsikringsdistribution gennem accessoriske forsikringsformidler.