ESG-udvalg

ESG-udvalget forbereder bestyrelsens arbejde om ESG-forhold og - emner. 

ESG-udvalget består af:


 • Per Noesgaard
  Udvalgets formand. Uafhængigt medlem
 • Inge Møller Ernst
  Uafhængigt medlem
 • Jacob E. Christensen
  Afhængigt medlem
 • Jens Buus
  Uafhængigt medlem
 • Henrik Sørensen
  Afhængigt medlem
 • Steen Utoft
  Afhængigt medlem

Udvalgets væsentligste aktiviteter er følgende:


 • Rådgive bestyrelsen om sparekassens strategi for bæredygtighed og sikre, at denne strategi implementeres effektivt i organisationen.
 • Udvikle konkrete forslag til kommercielle initiativer, der kan forbedre sparekassens bæredygtighedsprofil.