Risikoudvalg

Risikoudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med henblik på at sikre, at bestyrelsen er bevidst om risici, så der træffes betryggende forretningsmæssige beslutninger i bestyrelsen. Risikoudvalget ændrer ikke bestyrelsens ansvar eller beføjelser. Det er den samlede bestyrelse, der har ansvaret for styring af sparekassens risici, men udvalgets arbejde er et vigtigt led i det forberedende arbejde.

Risikoudvalget består af:

 • Søren Vad Sørensen
  Udvalgets formand. Afhængigt medlem
 • Jens Buus Pedersen
  Uafhængigt medlem
 • Birte Dyrberg
  Afhængigt medlem
 • Finn Hovalt Mathiassen
  Afhængigt medlem
 • Per Noesgaard
  Uafhængigt medlem
 • Preben Randbæk
  Uafhængigt medlem
 • Bo Bojer
  Afhængigt medlem
 • Jacob E. Christensen
  Afhængigt medlem

Udvalgets væsentligste aktiviteter er følgende:

 • Rådgive bestyrelsen om sparekassens overordnede nuværende og fremtidige risikoprofil og strategi
 • Bistå bestyrelsen med at påse, at bestyrelsens risikostrategi implementeres korrekt i organisationen
 • Vurdere om sparekassens produkter og tjenesteydelser er i overensstemmelse med sparekassens forretningsmodel og risikoprofil
 • Vurdere om incitamenterne ved sparekassens aflønningsstruktur tager højde for sparekassens risici, kapital og likviditet samt sandsynligheden for fortjeneste og tidspunkterne herfor.