Risikoudvalg

Risikoudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med henblik på at sikre, at bestyrelsen er bevidst om risici, så der træffes betryggende forretningsmæssige beslutninger i bestyrelsen. Risikoudvalget ændrer ikke bestyrelsens ansvar eller beføjelser. Det er den samlede bestyrelse, der har ansvaret for styring af sparekassens risici, men udvalgets arbejde er et vigtigt led i det forberedende arbejde.

Risikoudvalget består af:


 • Søren Vad Sørensen
  Udvalgets formand. Afhængigt medlem
 • Henrik Sørensen
  Afhængigt medlem
 • Morten Pilegaard
  Afhængigt medlem
 • Per Albæk
  Uafhængigt medlem
 • Per Noesgaard
  Uafhængigt medlem
 • Thomas Frisgaard
  Uafhængigt medlem

Udvalgets væsentligste aktiviteter er følgende:


 • Rådgive bestyrelsen om sparekassens overordnede nuværende og fremtidige risikoprofil og strategi
 • Bistå bestyrelsen med at påse, at bestyrelsens risikostrategi implementeres korrekt i organisationen
 • Vurdere om sparekassens produkter og tjenesteydelser er i overensstemmelse med sparekassens forretningsmodel og risikoprofil
 • Vurdere om incitamenterne ved sparekassens aflønningsstruktur tager højde for sparekassens risici, kapital og likviditet samt sandsynligheden for fortjeneste og tidspunkterne herfor.