Digitaliseringsudvalg

Digitaliseringsudvalget har til opgave at rådgive og sikre, at bestyrelsen har tilstrækkelig indsigt og kompetencer indenfor digitaliseringsområdet. Udvalget rådgiver desuden bestyrelsen om sparekassens strategiske udvikling i det samlede it-fundament.

Digitaliseringsudvalget består af:


 • Troels Bülow-Olsen
  Udvalgets formand. Uafhængigt medlem
 • Jens Buus Pedersen
  Uafhængigt medlem
 • Morten Pilegaard
  Afhængigt medlem
 • Per Albæk
  Uafhængigt medlem
 • Steen Utoft
  Afhængigt medlem

Udvalgets væsentligste aktiviteter er følgende:


 • Rådgive bestyrelsen om sparekassens nuværende og fremtidige strategi indenfor digitalisering og it
 • Vurdere om sparekassens digitale initiativer er i overensstemmelse med sparekassens forretningsmodel, strategi og risikoprofil
 • Bistå bestyrelsen med at påse, at digitale risici, og særligt cyberkriminalitet, er på et betryggende niveau.