Revisionsudvalg

Udvalget varetager en række selvstændige opgaver, som udvalget dels bærer et ansvar for, og dels forbereder udvalget bestyrelsens arbejde som grundlag for indstillinger til brug for beslutninger, der træffes af den samlede bestyrelse. Udvalgets arbejde er således et vigtigt led i bestyrelsens forberedende arbejde.

Revisionsudvalget består af:


 • Preben Randbæk
  Udvalgets formand. Uafhængigt medlem
 • Bo Bojer
  Afhængigt medlem
 • Claus Moltrup
  Uafhængigt medlem
 • Inge Møller Ernst
  Uafhængigt medlem
 • Jacob E. Christensen
  Afhængigt medlem
 • Troels Bülow-Olsen
  Uafhængigt medlem

Udvalgets væsentligste aktiviteter er følgende:


 • Overvåge og rapporterer til bestyrelsen om regnskabsaflæggelsesprocessen og resultatet af den lovpligtige revision
 • Overvåge om sparekassens interne kontrol- og risikostyringssystemer fungerer effektivt
 • Overvåge at revisionen gennemføres af uafhængige, objektive og kompetente revisorer og at disse er uafhængige af sparekassen
 • Vurdere regnskabsprincipper og regnskabspraksis
 • Vurdere værdiansættelser
 • Vurdere overholdelse af regnskabsstandarder mv.
 • Vurdere IPRS9-validering
 • Vurdere den regnskabsmæssige ledelsesrapportering.