Revisionsudvalg

Udvalget varetager en række selvstændige opgaver, som udvalget dels bærer et ansvar for, og dels forbereder udvalget bestyrelsens arbejde som grundlag for indstillinger til brug for beslutninger, der træffes af den samlede bestyrelse. Udvalgets arbejde er således et vigtigt led i bestyrelsens forberedende arbejde.

Mødeaktivitet i 2021

Sparekassen Danmarks Revisionsudvalg har i perioden fra den 1. september til 31. december 2021 afholdt møde den 5. oktober og den 23. november. Der var afbud fra Finn Hovalt Mathiassen og Thomas Frisgaard til mødet, der blev afholdt den 23. november. Der var ikke yderligere afbud til de to møder.

Revisionsudvalget består af:

 • Preben Randbæk
  Udvalgets formand. Uafhængigt medlem
 • Søren Vad Sørensen
  Afhængigt medlem
 • Birte Dyrberg
  Afhængigt medlem
 • Finn Hovalt Mathiassen
  Afhængigt medlem
 • Inge Møller Ernst
  Uafhængigt medlem
 • Thomas Frisgaard
  Uafhængigt medlem

Udvalgets væsentligste aktiviteter er følgende:

 • Overvåge og rapporterer til bestyrelsen om regnskabsaflæggelsesprocessen og resultatet af den lovpligtige revision
 • Overvåge om sparekassens interne kontrol- og risikostyringssystemer fungerer effektivt
 • Overvåge at revisionen gennemføres af uafhængige, objektive og kompetente revisorer og at disse er uafhængige af sparekassen
 • Vurdere regnskabsprincipper og regnskabspraksis
 • Vurdere værdiansættelser
 • Vurdere overholdelse af regnskabsstandarder m.v.
 • Vurdere IPRS9-validering
 • Vurdere den regnskabsmæssige ledelsesrapportering