Bestyrelse

Sparekassens bestyrelse
har nu 20 medlemmer

Efter fusionen i 2023 mellem Sparekassen Danmark og Totalbanken A/S sidder der nu 20 medlemmer i sparekassens bestyrelse.

Ved fusionen indtrådte nemlig Totalbankens bestyrelsesformand Claus Moltrup og medarbejderrepræsentant Steen Utoft Andersen. 

Af de øvrige 18 er 12 valgt af sparekassens repræsentantskab, og 6 valgt af og blandt sparekassens medarbejdere.

Se de nuværende medlemmer af repræsentantskabet her.

Når der er valg til bestyrelsen på det ordinære repræsentantskabsmøde i foråret 2024, reduceres antallet af medlemmer i bestyrelsen.

De repræsentantskabsvalgte reduceres fra 12 til 8.

De medarbejdervalgte reduceres fra 6 til højst 4.

Lovpligtige kompetencer

Historisk har de repræsentantskabsvalgte medlemmer været valgt blandt repræsentantskabets medlemmer. Men siden finanskrisen har lovgivningen stillet krav om, at der skal være konkrete kompetencer til stede i en pengeinstitutbestyrelse.

Det betyder, at sparekassen må søge uden for repræsentantskabets kreds, hvis ingen af medlemmerne besidder en krævet kompetence. Men det er stadig repræsentantskabet, der skal blive enige om at udpege et udefrakommende bestyrelsesmedlem med den krævede kompetence.

Lovpligtigt kursus

Det fremgår også af lovgivningen, at et medlem af bestyrelsen i et pengeinstitut hurtigst muligt og senest 12 måneder efter indtræden i bestyrelsen skal gennemføre et grundkursus med undervisning i disse kompetenceområder.

1) Rammerne for bestyrelsens arbejde

2) Rammerne for indretning af virksomheden

3) Operationel risiko

4) Hvidvaskforebyggelse

5) It

6) Finansiel rapportering og revision

7) Kredit

8) Markedsrisiko

9) Kapitalkrav

10) Likviditet

11) Tilsynsdiamanten.

 


Herunder finder du en oversigt over medlemmer af bestyrelsen for Sparekassen Danmark.

Til højre kan du få et overblik over bestyrelsens udvalg.

Birte Dyrberg

Formand

Birte Dyrberg

Bopæl: Hjørring
Beskæftigelse: Advokat
Fødselsår: 1955
Valgår: 2021
Valgt af: Repræsentantskabet
Indtrådt i: 2004

Finn Hovaldt Mathiassen

Formand

Finn Hovalt Mathiassen

Bopæl: Aars
Beskæftigelse: Direktør
Fødselsår: 1952
Valgår: 2020
Valgt af: Repræsentantskabet
Indtrådt i: 2004

Claus Moltrup

Bestyrelsesmedlem

Claus Moltrup

Bopæl: Odense
Beskæftigelse: Adm. direktør
Fødselsår: 1968
Valgår: 2026
Valgt af: Repræsentantskabet
Indtrådt i: 2023

Helle Aagard Simonsen

Bestyrelsesmedlem

Helle Aagaard Simonsen

Bopæl: Skørping
Beskæftigelse: Ejendomsmægler
Fødselsår: 1967
Valgår: 2018
Valgt af: Repræsentantskabet
Indtrådt i: 2010

Jens Buus Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Jens Buus Pedersen

Bopæl: Suldrup
Beskæftigelse: Adm. direktør
Fødselsår: 1964
Valgår: 2020
Valgt af: Repræsentantskabet
Indtrådt i: 2020

Preben Randbæk

Bestyrelsesmedlem

Preben Randbæk

Bopæl: Aalborg
Beskæftigelse: Fhv. statsautoriseret revisor
Fødselsår: 1953
Valgår: 2020
Valgt af: Repræsentantskabet
Indtrådt i: 2016

Thomas Frisgaard

Bestyrelsesmedlem

Thomas Frisgaard

Bopæl: Støvring
Beskæftigelse: Advokat
Fødselsår: 1976
Valgår: 2020
Valgt af: Repræsentantskabet
Indtrådt i: 2016

Troels Bülow-Olsen

Bestyrelsesmedlem

Troels Bülow-Olsen

Bopæl: København og Cascais, Portugal
Beskæftigelse: Fhv. adm. direktør
Fødselsår: 1958
Valgår: 2019
Valgt af: Repræsentantskabet
Indtrådt i: 2019

Inge Møller Ernst

Bestyrelsesmedlem

Inge Møller Ernst

Bopæl: Dronninglund
Beskæftigelse: Registreret revisor
Fødselsår: 1960
Valgår: 2021
Valgt af: Repræsentantskabet
Indtrådt i: 2019

Martin Valbirk

Bestyrelsesmedlem

Martin Valbirk

Bopæl: Pandrup
Beskæftigelse: Erhvervsjurist
Fødselsår: 1972
Valgår: 2021
Valgt af: Repræsentantskabet
Indtrådt i: 2014

Per Noesgaard

Bestyrelsesmedlem

Per Noesgaard

Bopæl: København
Beskæftigelse: Tidl. direktør i Sparinvest Holding SE 
Fødselsår: 1957
Valgår: 2021
Valgt af: Repræsentantskabet
Indtrådt i: 2021

Per Albæk

Bestyrelsesmedlem

Per Albæk

Bopæl: Højslev
Beskæftigelse: Direktør
Fødselsår: 1957
Valgår: 2020
Valgt af: Repræsentantskabet
Indtrådt i: 2020

Morten Vad

Bestyrelsesmedlem

Søren Vad Sørensen

Bopæl: Silkeborg
Beskæftigelse: Fhv. direktør (CEO)
Fødselsår: 1950
Valgår: 2021
Valgt af: Repræsentantskabet
Indtrådt i: 2009

Bo Bojer

Bestyrelsesmedlem

Bo Bojer

Bopæl: Nørresundby
Beskæftigelse: Regionsdirektør
Fødselsår: 1974
Valgår: 2020
Valgt af: Medarbejderne
Indtrådt i: 2020

Helle S. Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Helle S. Sørensen

Bopæl: Hjørring
Beskæftigelse: Forsikringschef
Fødselsår: 1961
Valgår: 2020
Valgt af: Medarbejderne
Indtrådt i: 2002

Henrik Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Henrik Sørensen

Bopæl: Aars
Beskæftigelse: Partnerchef
Fødselsår: 1974
Valgår: 2020
Valgt af: Medarbejderne
Indtrådt i: 2010

Jacob E. Christensen

Bestyrelsesmedlem

Jacob E. Christensen

Bopæl: Aalborg
Beskæftigelse: Private Banking- og skattespecialist
Fødselsår: 1971
Valgår: 2020
Valgt af: Medarbejderne
Indtrådt i: 2010

Morten Pilegaard

Bestyrelsesmedlem

Morten Pilegaard

Bopæl: Pandrup
Beskæftigelse: Kunderådgiver
Fødselsår: 1970
Valgår: 2020
Valgt af: Medarbejderne
Indtrådt i: 2016

Steen Utoft Andersen

Bestyrelsesmedlem (observatør)

Steen Utoft Andersen

Bopæl: Dalum, Odense
Beskæftigelse: Senior Private Banker
Fødselsår: 1965
Valgår: 2026
Valgt af: Observatørperiode udløber 1. september 2025
Valgt af: Medarbejderne
Indtrådt i: 2023

Tina Sondrup Andersen

Bestyrelsesmedlem

Tina Sondrup Andersen

Bopæl: Aars
Beskæftigelse: Regionsdirektør
Fødselsår: 1972
Valgår: 2018
Valgt af: Medarbejderne
Indtrådt i: 2018