Erhvervs­leasing

Vi tilbyder attraktive finansierings­løsninger, uanset om din virksomhed har behov for en ny firmabil, en ny traktor eller andre anlægsaktiver.

Leasing af firmabil

Ofte vælger mange virksomheder et traditionelt Erhvervslån, når de skal købe nye anlægsaktiver. Nogle virksomheder betaler endda aktivet direkte fra virksomhedens kassekredit, som også finansierer den løbende drift. I begge tilfælde kan finansiering via leasing være et fornuftigt alternativ.

Fordele ved leasingfinansiering:

  • Nem og smidig finansiering
  • Likviditeten bliver i din virksomhed og kan generere nye forretninger
  • Som leasingtager skal du ikke selv finansiere momsudlæg som ved køb - i stedet for betaler du momsen via leasingydelserne
  • Ingen udgifter til stempel- og tinglysningsafgifter
  • Valgfri leverandør
  • Mulighed for at udskifte udstyr, hvis du ønsker en nyere eller større model
  • Virksomhedens samlede finansiering samles et sted.

Hvorfor lease gennem sparekassen?
Som din nærværende partner på det finansielle område kender vi virksomhedens økonomi og driftssituation indgående. Det er en fordel, når vi skal rådgive og skabe overblik over dine samlede finansieringer og gældsposter.

Derudover er det en fordel kun at skulle tale med én rådgiver om al finansiering, uanset om det er et vækstscenarie, eller der er behov for ændringer/lempelser i perioder med svingende omsætning.

”Sale og Lease-back”
Har du netop købt en maskine, en varevogn eller andet kontant, men ønsker at frigøre denne likviditet til andre formål i din virksomhed? Så kan du stadig frigøre likviditeten i det nyerhvervede aktiv via leasing, og du kan dermed bruge likviditeten til eksempelvis omsætningsvækst i stedet for driftsmateriel.

Sparekassen Danmark er Opendo Partner

Du kan lease udstyr til en lang række formål

Entreprenør­maskiner

IT-udstyr

Landbrug

Landbrugs­maskiner

Produktions­maskiner

Køretøjer