Overførsler til ind og udland

Overførsler til og fra udlandet

Som kunde i Sparekassen Danmark kan du nemt og sikkert overføre penge til ind- og udland via net- og mobilbank.

Når du skal overføre penge til udlandet, er det vigtigt at have en pålidelig og fleksibel løsning ved hånden. Hos Sparekassen Danmark giver vi dig muligheden for selv at udføre dine internationale overførsler via vores brugervenlige net- og mobilbank - med blot få klik kan du sende penge til venner og familie i udlandet eller betale for varer og tjenester på tværs af grænserne.

Uanset om du har brug for at lave engangsoverførsler eller oprette regelmæssige betalinger, giver vores net- og mobilbank dig fleksibiliteten til at tilpasse overførslerne efter dine behov. Du kan indstille beløb, datoer og modtagere med lethed og have fuld tillid til, at dine penge når sikkert frem.

Når du overfører penge til udlandet

Forudsætninger for ekspedition
Før ekspedition skal sparekassen have alle nødvendige og lovpligtige oplysninger om afsender og modtager samt modtagers pengeinstitut. Samtidig skal der være dækning for beløbet.
Oplysningskrav

For at ekspeditionen kan gennemføres, har vi brug for følgende oplysninger:

 • Afsenders navn, adresse og kontonummer på en betalingskonto
 • Overførselstype
 • Møntsort og beløb, der skal overføres
 • Modtagers navn
 • Modtagers adresse (skal altid oplyses ved overførsler til lande udenfor EU og EØS)
 • Modtagers kontonummer (ved overførsler til EU- og EØS-lande skal IBAN altid angives)
 • Eventuel betalingsreference – enkelte lande kan have krav om, at dette oplyses
 • Fordeling af omkostninger – læs mere under ”Omkostninger”
 • Modtagers pengeinstitut (ved overførsler til EU- og EØS-lande skal BIC altid angives). Enkelte lande kan have specifikke krav – læs mere under ”Lande, der har særlige krav”.

Hvis ovenstående krav ikke er opfyldt, kan sparekassen vælge at slette bestillingen.
Tidsfrister
For at en bestilling kan gennemføres, skal bestillingen være modtaget senest kl. 14.00 på ekspeditionsdagen. Det forudsætter dog, at oplysningskravene er opfyldt.
Omkostninger

Gebyr for overførsel afhænger af overførselstype – læs mere under ”Overførselstyper”.

Ved bestilling skal du angive, hvordan omkostninger til eget pengeinstitut og omkostninger til eventuelle videreformidlingsbanker og modtagerbanken kan fordeles. Der findes tre muligheder:

 • SHA – omkostninger fordeles mellem afsender og modtager
  Her betaler afsender omkostninger i afsenders pengeinstitut, og modtager betaler øvrige omkostninger. Denne omkostningsfordeling er den eneste, som kan vælges ved betalinger til og fra EU- og EØS-lande, uanset valuta.

 • OUR – alle omkostninger betales af afsender
  Denne omkostningsfordeling kan kun benyttes ved overførsler til og fra lande, der ligger udenfor EU og EØS. Hvis du vælger at betale omkostninger i udlandet, vil vi foruden vores standardgebyr beregne et tillægsgebyr, som fremgår af vores prisinformation. Vi forbeholder os ret til efterfølgende at opkræve yderligere omkostninger, hvis den opkrævning, vi modtager, ikke kan dække det allerede beregnede tillægsgebyr.

 • BEN – alle omkostninger betales af beløbsmodtager
  Denne omkostningsfordeling kan kun benyttes ved overførsler til og fra lande, der ligger udenfor EU og EØS. Inden beløbet afsendes, vil det blive fratrukket et gebyr, som fremgår af vores prisinformation.

Overførselstyper
 • Ekspresoverførsel benyttes, hvis en overførsel skal gennemføres hurtigt. Overførselstiden afhænger af den valgte valuta og modtagerland.

 • Almindelig overførsel benyttes ved ikke-hurtige overførsler, ved overførsler i anden valuta end EUR og ved overførsler i EUR, hvor modtagerbanken ikke kan modtage SEPA-overførsler. Overførselstiden vil normalt være 2-5 bankdage, afhængigt af valuta og modtagerland.

 • SEPA-overførsel benyttes, hvis overførsel er i EUR, og modtagerbanken kan modtage SEPA-overførsler. Overførselstiden vil normalt være 1 bankdag, medmindre betalingen udtages til nærmere undersøgelse, fx hvidvask.
Vær opmærksom på, at angivet valør er den valør, sparekassen stiller beløbet til disposition, men ikke nødvendigvis den valør, beløbsmodtager har beløbet til rådighed. For betalinger indenfor EU- og EØS-lande gælder Lov om Betalinger - maksimal gennemførselstid.
Lande, der har særlige krav
 • Hvis BIC ikke benyttes, skal clearings-/bankkoder benyttes til følgende lande:

  • Australien: AUxxxxxx (6 cifre) – også kaldet BSB-nummer
  • Canada: CCxxxxxxxxx (9 cifre)
  • Indien: IFSCxxxxxxxxxxx (11 cifre)
  • USA: FWxxxxxxxxx (9 cifre) – også kaldet ABA eller Routing-nummer
  • Sydafrika: ZAxxxxxx (6 cifre)
  • New Zealand: NZxxxxxx (6 cifre).

 • Ukraine - Egypten - Indien - Malaysia - Sydafrika - Indonesien
  Oplys altid en betalingsreference eller detaljeret betalingsformål.
  Forkortelser accepteres ikke.
  Manglende betalingsreference kan medføre, at betalingen returneres fra udlandet.

  Asien
  Betalinger til asiatiske lande kræver yderst præcise modtageroplysninger, da man ellers kan risikere, at betalingen returneres fra udlandet. Forkortelser accepteres ikke.

  Australien
  Australske kontonumre er på 12 eller 15 karakterer og består af det 6-cifrede BSB-nummer efterfulgt af det 6- eller 9-cifrede kontonummer. Begge numre skal angives i forlængelse af hinanden uden bindestreg imellem.

  Canada
  Oplys altid nøjagtig og fuldstændig adresse på beløbsmodtager. Manglende adresseoplysninger kan medføre, at betalingen returneres fra udlandet.

  Iran, Nordkorea og Myanmar-Burma
  På grund af sanktioner mod disse lande udfører sparekassen ikke overførsler hertil, ligesom overførsler herfra vil blive afvist.
Valutakurs
Ved betalingsordrer, der kræver omveksling, vil afregning ske til den pågældende valutakurs på den dag, hvor ordren bliver udført. Valutakursen er tillagt en valutamarginal.

Se en oversigt over valutamarginaler her
Afregning
Betalinger til udlandet bliver hævet på din konto med rentemæssig virkning (valør) på ekspeditionsdagen.

Hvis ikke omveksling eller afregning sker til aftalekurs/terminskurs, vil afregning ske løbende over ekspeditionsdagen.

Hvis der sker omveksling, vil afregning finde sted efter opdatering af valutakurser kl. ca. 14.30 på ekspeditionsdagen.
Tilbagekaldelse af overførsel
Som udgangspunkt er betalinger til udlandet uigenkaldelige – evt. returnering af et overført beløb vil altid kræve accept fra både beløbsmodtager og beløbsmodtagers pengeinstitut.

En SEPA-overførsel kan kun tilbagekaldes, hvis der ligger svindel til grund for betalingen, fx hacked mail, CEO-mail eller lignende.

Hvis du ønsker, at vi sender en anmodning om tilbagekaldelse, skal du kontakte din rådgiver i sparekassen.

Når du modtager penge fra udlandet

Oplysninger til afsender

Når du skal modtage betalinger fra udlandet, skal du oplyse følgende til afsender af beløbet:

 • Dit IBAN-kontonummer på den betalingskonto, beløbet skal gå ind på
 • Bankens navn: Sparekassen Danmark
 • Bankens BIC: VRAADK21
 • Dit navn og adresse
 • Eventuelt en betalingsreference, som afsender skal sende sammen med beløbet.
Omkostninger
Dagen efter kreditering vil du ved at åbne posteringen i din netbank kunne se information om afsender og reference samt oplysning om det beløb, vi har modtaget, herunder eventuel omvekslingskurs samt omkostninger.

Da betalingen kan være gået via flere pengeinstitutter, kan der være fratrukket et gebyr i hvert pengeinstitut.
Valutakurs
Ved betalingsordrer, der kræver omveksling, vil afregning ske til den pågældende valutakurs på den dag, hvor ordren bliver udført. Valutakursen er fratrukket en valutamarginal.

Se en oversigt over valutamarginaler her
Valør og cut-off
Betalinger, modtaget inden kl. 14, vil blive afregnet på modtagelsesdagen. Valør fastsættes i henhold til ”Lov om betalinger”.

Betalinger, modtaget efter kl. 14, vil først blive afregnet den følgende bankdag. Valør fastsættes i henhold til ”Lov om betalinger”.

Uanset hvilken valuta vi modtager, vil beløbet blive indsat på den oplyste betalingskonto, medmindre andet er aftalt på forhånd.
Forbehold
Sparekassen er berettiget til at tilbageføre allerede krediterede beløb, hvis det viser sig, at betalingen er i strid med gældende lovgivning, eller hvis beløbet ikke er tilgået sparekassen. For eksempel hvis beløbet er tilbageholdt/indefrosset i forbindelse med screening. Dette fremgår også af sparekassens almindelige forretningsbetingelser.

Sparekassen er ikke ansvarlig for tab, som måtte opstå på den baggrund.