Udenlandsk inkasso

Udenlandsk inkasso

Ved samhandel på tværs af landegrænser kan udenlandsk inkasso være et fint alternativ til andre udenlandske betalingsformer som remburs og garantier, da det er en simpel betalingsform.

Hvornår er udenlandsk inkasso relevant?


Udenlandsk inkasso kan benyttes mellem nye relationer, men i lige så høj grad mellem eksisterende relationer. En vigtig forudsætning er, at der er tillid mellem parterne, da udenlandsk inkasso ikke rummer hverken en betalingsforpligtelse for køber eller en leveringsforpligtelse eller betalingssikkerhed for sælger.

Hvis der er begrænset kendskab mellem køber og sælger, kan sælger imødekomme købers ønske om samhandel baseret på udenlandsk inkasso. Sælger har sikkerhed for, at inkassodokumenter og dermed varer ikke overdrages til køber, før køber har betalt eller accepteret en veksel til betaling på et fremtidigt tidspunkt.

Sådan kommer du videre

Tag meget gerne kontakt til os så tidligt som muligt i forløbet, så du kan få en rigtig god start og de bedste forudsætninger for at kunne tage hensyn til dine ønsker, behov og risici. Det giver dig bedre mulighed for at kunne imødekomme din samhandelspartner og bevare den gode relation.

Find dit lokale erhvervscenter