Remburs

Remburs

Remburs er særligt relevant i nye relationer, hvor køber og sælger ikke kender hinanden. En remburs kan også benyttes ved samhandel mellem eksisterende relationer.

Hvornår er remburs relevant?


Ved at udstede en remburs kan I sikre, at både køber og sælgers ønsker kan imødekommes. Det kan fx være, hvis sælger ønsker sikkerhed for betaling, og/eller hvis køber ønsker at kunne definere sine krav og ønsker til fx varens forsendelse og dokumenter.

Via rembursen garanterer købers bank over for sælger, at sælger er garanteret betaling, hvis sælger præsenterer fysiske dokumenter i overensstemmelse med rembursen og i øvrigt opfylder rembursens betingelser.

Sælger kan i nogle tilfælde udnytte rembursen til at opnå finansiering via eget pengeinstitut, mens køber eventuelt kan indgå aftale om udskudt betaling.

Sådan kommer du videre

Tag meget gerne kontakt til os så tidligt som muligt i forløbet, så du kan få en rigtig god start og de bedste forudsætninger for at kunne tage hensyn til dine ønsker, behov og risici. Det giver dig bedre mulighed for at kunne imødekomme din samhandelspartner og bevare den gode relation.

Find dit lokale erhvervscenter