Valuta

Valutaveksling

Når du handler med udlandet, og det foregår i anden valuta end DKK, kan der være risiko for kursudsving.

Hvis du fakturerer udenlandske kunder i udenlandsk valuta, kan det være en fordel at anvende en Valutakonto. Du kan anvende indestående på en Valutakonto til at betale eventuelle udenlandske leverandører eller afdrage på Valutalån. På den måde sparer du vekslingsgebyrer og valutamarginaler.

Hvis dine indtægter i udenlandsk valuta overstiger dine udgifter i udenlandsk valuta, har du en potentiel valutarisiko, som kan påvirke din virksomheds likviditet og indtjening.

Vi hjælper dig, når du skal afdække virksomhedens valutarisiko, så du sikrer dækningsbidraget ved terminsforretninger. Desuden anbefaler vi, at du efter en dialog med os får udarbejdet en valutapolitik, så du sikrer virksomhedens likviditet og indtjeningsevne.

Kontakt din personlige erhvervsrådgiver eller book et møde nedenfor.
 
Book et møde i sparekassen