Indbetalings­kort

Alle virksomheder, foreninger med mere, som sender fakturaer og opkrævninger til kunder/medlemmer, kan anvende et indbetalingskort.

Fordele ved indbetalingskort
Indbetalingskort har følgende fordele:
  • Alle indbetalinger indsættes direkte på driftskontoen
  • Større overblik og dermed bedre likviditetsstyring og disponering
  • Effektivisering af tidsforbrug på administration
  • Mulighed for meddelelser fra debitorer/medlemmer
  • Mulighed for integration med økonomisystem.
Kontakt jeres personlige erhvervsrådgiver, hvis I ønsker at modtage betalinger via indbetalingskort eller har spørgsmål til jeres muligheder.

Find afdelinger og medarbejdere