Lokal Puljeinvest

Lokal Puljeinvest

Med Lokal Puljeinvest kan du investere din pension og børneopsparing enkelt og effektivt gennem puljer, som hver består af mange forskellige typer af værdipapirer.

Puljerne i Lokal Puljeinvest sikrer dig en god spredning af din opsparing, og du slipper derfor selv for at udvælge aktier eller obligationer og overvåge investeringerne. Puljerne spænder fra meget lav til høj risiko.  
  
Uanset hvilken risikoprofil du vælger, bliver din investering løbende plejet af investeringsspecialister, som arbejder for at sikre, at du får mest muligt ud af din opsparing den dag, hvor du skal bruge pengene. 

Spørgsmål og svar

Hvordan fungerer Lokal Puljeinvest?
Med Lokal Puljeinvest kan du investere din pension og børneopsparing enkelt og effektivt gennem vores puljer, som hver består af mange forskellige typer af værdipapirer.

Puljerne sikrer dig en god spredning af din opsparing, og du slipper således for selv at udvælge aktier eller obligationer og overvåge investeringerne.

Inden du investerer, er det dog vigtigt, at du kender din tidshorisont og din risikoprofil. Det er den bedste måde at sikre dig, at du vælger den eller de puljer, der passer til dig. Tal med din rådgiver, og sammen finder I de puljer, der passer præcis til dine behov.

Lokal Puljeinvests puljer spænder fra meget lav til høj risiko. Uanset hvilken risikoprofil du vælger, bliver din investering løbende plejet af professionelle specialister, som arbejder for at sikre, at du får mest muligt ud af din opsparing den dag, du skal bruge pengene.

Læs om de 12 forskellige risikoprofiler her
Hvordan er risikospredningen?
Med Lokal Puljeinvest investerer du i fællesskab med andre investorer i Lokal Puljeinvest.

Dermed bliver det samlede investeringsbeløb så stort, at risikoen kan spredes ved at investere i et stort antal forskellige værdipapirer.

Som privatperson kan du ikke selv sprede risikoen lige så effektivt, fordi omkostningerne oftest bliver alt for høje.

I praksis investeres der både i udvalgte værdipapirer og i aktier og obligationer gennem investeringsforeninger.
Investerer Lokal Puljeinvest ansvarligt?
Når du investerer gennem Lokal Puljeinvest, er du sikker på, at det bliver gjort på en ansvarlig måde.

Lokal Puljeinvest har nemlig tilsluttet sig FNs retningslinier for ansvarlig investering - kaldet UNPRI.

Det betyder, at man ikke kun forholder sig til miljø- og klimaområderne. Men også virksomhedernes sociale- og ledelsesmæssige opførsel.

Hver virksomhed får en såkaldt ESG-screening. Og indeholder den problemer, så lægger man pres på ledelsen og får dem til at forbedre forholdene via stemmeretten.

Du kan læse mere om ansvarlig investering her
Kan jeg skifte pulje senere?
Det kan du, ja.

Hvordan du skifter fra én Lokal Puljeinvest-pulje til en anden kan ske som beskrevet i retningslinjerne. Retningslinjerne finder du under beskrivelsen af de enkelte Lokal Puljeinvest-puljer.

Læs om de 9 forskellige puljer her
Hvordan bliver jeg beskattet af afkastet?
Lokal Puljeinvest kan enten bruges til pensionsopsparing eller børneopsparing.

Beskatningen afhænger af, hvilken type investering der er tale om.

Hvis din Lokal Puljeinvest-pulje er tilknyttet en pensionsopsparing, bliver afkastet beskattet med pensionsafkastskat.

Hvis din Lokal Puljeinvest-pulje er tilknyttet en børneopsparing, er afkastet skattefrit.
Hvad koster Lokal Puljeinvest?
Investorer i Lokal Puljeinvest betaler hvert et årligt administrationsgebyr, der varierer, alt efter hvilken Lokal Puljeinvest-pulje du vælger.

Administrationsgebyret dækker vederlag til dit pengeinstitut for rådgivning, administration og depotgebyrer.

Da omkostningerne er højere ved forvaltning af aktier, vil omkostningerne i de Lokal Puljeinvest-puljer med flest aktier typisk være højere end ved Lokal Puljeinvest puljer med flest obligationer.

Du kan læse mere om administrationsgebyret i retningslinjerne, som du finder under de enkelte Lokal Puljeinvest-puljer.
Hvordan bliver mine penge investeret?
I praksis investerer Lokal Puljeinvest i aktier og obligationer gennem investeringsforeninger. Dertil kommer investeringer i nøje udvalgte enkelte værdipapirer.

Puljeinvest tilpasser aktivt investeringerne. Det sker på baggrund af forventningerne til de finansielle markeder.

Tilpasningerne sker på baggrund af daglige analyser af relevante politiske, økonomiske og markedsmæssige forhold.

Forskellen på puljerne er andelen af aktier og obligationer. Større andel af aktier giver typisk en større sandsynlighed for et højere afkast over tid. Den risiko, du løber, vil tilsvarende typisk være højere, jo flere aktier du har.
Kan jeg opsige min Lokal Puljeinvest-aftale?
Det kan du, ja.

Opsigelse af Lokal Puljeinvest kan ske som beskrevet i retningslinjerne.

Samme regler gælder ved delvis udbetaling af beløb.

Retningslinjerne finder du under beskrivelsen af de enkelte Lokal Puljeinvest-puljer.
Kan jeg indsætte yderligere midler i investeringen?
Det kan du, ja.

Og du kan frit vælge, om du ønsker en løbende indbetaling, eller om du ønsker at indsætte et engangsbeløb.

Du kan naturligvis også gøre begge dele.
Hvilken investering passer bedst til mig?
Det afhænger helt af din risikoprofil.

Det er vigtigt, at du kender din tidshorisont og din risikoprofil. Det er den bedste måde at sikre dig, at du vælger den eller de puljer, der passer til dig. Tal med din rådgiver, og sammen finder I de puljer, der passer præcis til dine behov.

En større andel af aktier giver typisk en større sandsynlighed for et højere afkast over tid, ligesom den risiko du løber, tilsvarende typisk vil være højere, jo flere aktier du har.

Lokal Puljeinvests puljer spænder fra meget lav til høj risiko. Uanset hvilken risikoprofil du vælger, bliver din investering løbende plejet af professionelle specialister, som arbejder for at sikre, at du får mest muligt ud af din opsparing den dag, du skal bruge pengene.

Læs om de 12 forskellige risikoprofiler her