Direktionsturne i Aarup

Efter fusion: Samme rådgiver, samme telefonnummer, samme adresse

Kunderne kommer stort set ikke til at mærke skiftet fra Totalbanken til Sparekassen Danmark

Ivan Sløk Ivan Sløk, Forhenværende administrerende direktør i Totalbanken.


”I det daglige vil vores kunder ikke mærke nogen forskel. De har den samme rådgiver som hidtil. Rådgiveren har det samme direkte telefonnummer, som kunden kender, og vores afdelinger ligger på de samme adresser som før fusionen. Så vores kunder kommer til at mærke meget lidt til fusionen – bortset fra, at de skal vænne sig til det nye navn på facader, i mailsignaturer og på brevpapir.”

Sådan siger Ivan Sløk, der var administrerende direktør i Totalbanken med hovedkontor i Aarup, indtil banken 1. september fusionerede med Sparekassen Danmark.

Nu er Ivan Sløk indtrådt i Sparekassen Danmarks direktion med nu seks medlemmer. Samtidig bestrider han jobbet som regionsdirektør i en ny, tiende region, der blev oprettet ved fusionen – Region Syddanmark - som ud over de gamle afdelinger af Totalbanken også består af sparekassens eksisterende afdelinger i Fredericia og Vejle.

To virksomheder – samme kultur


Her et par måneder efter, at fusionen trådte i kraft, konstaterer Ivan Sløk, at de to kulturer i Totalbanken og Sparekassen Danmark ligner hinanden meget.

Video: Ivan Sløk fortæller om den fælles kultur i Totalbanken og Sparekassen Danmark

Større fokus på lokalområderne


Regionsdirektøren peger dog på én forskel, der kan få indflydelse på kulturen.

Totalbanken var et aktieselskab, der skulle sikre sine aktionærer et fornuftigt afkast af deres investering i banken. Sparekassen er en garantsparekasse – Danmarks største – som er selvejende. Der findes altså ingen ejere, der skal have et afkast. Det er derimod en vigtig del af sparekassens strategi, at en del af det årlige overskud bliver kanaliseret tilbage til de lokalsamfund, hvor sparekassen har sine afdelinger.

”Det betyder, at vi vil få et endnu større blik for at bidrage til udviklingen i de lokalsamfund, hvor vores kunder bor og arbejder, og sparekassen tjener sine penge – faktisk til gavn for sparekassen selv på den lange bane,” mener Ivan Sløk.

Plads til større virksomheder


Selv om mangt og meget vil være som før, er der dog én kategori af kunder, som fusionen åbner nye muligheder for: Nemlig erhvervskunderne på Fyn.

”Vi har været et mindre pengeinstitut, og der er grænser for, hvor store virksomheder vi kunne tage ind i den gamle Totalbanken. Nu får vi større muskler i Sparekassen Danmark, og jeg vil ikke mene, at der på Fyn findes en eneste virksomhed, vi ikke kan løfte”, siger Ivan Sløk.

Har I før måttet sige nej til en erhvervskunde på grund af deres størrelse?

”Ja. Det er helt klart. Men efter fusionen kan vi nu løfte nogle væsentligt større virksomheder”.

Video: Ivan Sløk Se og hør Ivan Sløk fortælle om nye muligheder for erhvervsvirksomheder

Fakta om Sparekassen Danmark


Sparekassen Danmark er landets største garantsparekasse og Danmarks ottendestørste pengeinstitut.

Egenkapital: 12 milliarder kroner
Antal kunder: 340.490
Antal garanter: 92.715
Antal medarbejdere: 1.450 personer
Antal adresser: 62.

Afdelingerne findes på adresser i Nord- og Nordvestjylland, Øst- og Midtjylland, Trekantområdet, København – og nu altså også på Fyn.

Læs mere om fusionen

Fakta om Region Syddanmark


Ivan Sløk er regionsdirektør i sparekassens Region Syddanmark, som blev oprettet ved fusionen.

Sparekassens afdelinger er nu fordelt på 10 regioner.

I Region Syddanmark indgår disse kundevendte afdelinger:

  • Aarup
  • Fredericia
  • Odense C
  • Odense M
  • Odense N
  • Vejle
  • Erhverv Odense
  • Erhverv Vejle/Fredericia


Desuden vil en række stabsfunktioner stadig befinde sig i Totalbankens tidligere hovedkontor i Aarup.

Ivan Sløk om Totalbankens fusion med Sparekassen Danmark


Ivan Sløk om nye muligheder for erhvervsvirksomheder