Totalbanken og Sparekassen Danmark fusionerer

Det er en kendsgerning, efter at fusionen blev godkendt af repræsentantskabet i Sparekassen Danmark tirsdag den 29. august, af generalforsamlingen i Totalbanken A/S onsdag den 30. august og af Finanstilsynet torsdag den 31. august. Herunder kan du læse mere om fusionen.

Lillebæltsbroen

Samme afdeling, samme rådgiver


Hvis du er kunde i Totalbanken, får fusionen ingen konsekvenser for dig her og nu.

  • De vilkår, du har i Totalbanken, fortsætter i Sparekassen Danmark.
  • Du beholder din nuværende rådgiver i din nuværende afdeling.
  • Dine betalingskort fungerer som hidtil.
  • Din net- og mobilbank fungerer som hidtil.

På et tidspunkt inde i 2024 bliver Totalbankens kunder flyttet over på Sparekassen Danmarks systemer. Hvilke ændringer det medfører for kunderne, vil vi informere grundigt om i god tid, før ændringerne sker.

Stadig stærk og lokal


En vigtig del af sparekassens forretningsmodel er lokale områdecentre, kendt som "regioner."

I forbindelse med fusionen med Totalbanken opretter sparekassen en ny region, Region Syddanmark, som ud over de indfusionerede afdelinger på Fyn også rummer sparekassens eksisterende afdelinger i Vejle og Fredericia. Den hidtidige administrerende direktør i Totalbanken, Ivan Sløk, fortsætter på Fyn som regionsdirektør i Region Syddanmark og indtræder samtidig i sparekassens direktion.

Sparekassens nu 10 regioner spiller en afgørende rolle for at opretholde den tætte forbindelse til vores kunder og de lokale samfund.

Læs pressemeddelelsen om fusionen

Spørgsmål og svar


Herunder kan du læse mere om fusionen, og om hvad den konkret betyder for dig som kunde. Afsnittet opdateres løbende med nye informationer.

Om fusionen

Fusionsdokumenter
Hvorfor er der behov for en fusion?
Fusionen sker ikke, fordi der er et behov, men fordi den giver nye muligheder. Den kommende fusion vil ske mellem to stærke parter, og målet er at skabe et større og endnu stærkere, lokalt forankret pengeinstitut.

FinansWatch og EY kårer hvert år Årets bank. Og til kåringen i år, som sker den 30. maj, var Totalbanken nomineret i gruppen af mindre banker, og Sparekassen Danmark var nomineret i gruppen af større banker. Så det er to skarpe pengeinstitutter, der nu skal sammenlægges.
Er det en spareøvelse – bliver der lukket afdelinger?
Nej, alle Totalbankens afdelinger fortsætter. Hensigten med fusionen er tværtimod at skabe mulighed for vækst i de eksisterende afdelinger – og på sigt at udvide med nye afdelinger. Fusionen vil gøre det muligt for os at udbygge vores tilstedeværelse og synlighed på Fyn.
Er det en spareøvelse – bliver der afskediget medarbejdere?
Nej, alle Totalbankens medarbejdere bliver tilbudt et godt job i Sparekassen Danmark, og du kan som hidtil ringe og skrive direkte til din rådgiver.
Hvad er garantbeviser?
Garantbeviser er ansvarlig indskudskapital i Sparekassen Danmark. Garantbeviser giver dig mulighed for at bakke op om din lokale sparekasse samtidig med, at du får en række fordele og muligheder – læs mere.

Hvad betyder det for mig?

Skal jeg nu have nye betalingskort?
Nej, dit kort vil fungere, som det plejer, en rum tid endnu.

Men Totalbanken og Sparekassen Danmark bruger to forskellige it-centraler. Derfor bliver Totalbankens kunder på et tidspunkt – formentlig i andet halvår 2024 – flyttet til den datacentral, som Sparekassen Danmark bruger. På et tidspunkt efter den tekniske sammenlægning får du nye betalingskort.

Sparekassen vil informere grundigt om processen i god tid forinden.
Kan jeg bruge min netbank og mobilbank, som jeg plejer?
Ja, netbank og mobilbank fortsætter uden ændringer på den korte bane.

Når Totalbankens hidtidige kunder flyttes over på Sparekassen Danmarks datacentral i 2024, får du en ny net- og mobilbank.

Sparekassen vil informere grundigt om processen i god tid forinden.
Kan jeg fortsat hæve penge i KONTANTEN?
Ja, du kan fortsat bruge KONTANTENS pengeautomater.

Når vi kommer tættere på den tekniske sammenlægning i 2024, vil vi orientere om den fremtidige adgang til pengeautomater, døgnbokse m.v.
Kan jeg bruge Apple Pay og Google Pay, som jeg plejer?
Ja, du kan bruge Apple Pay og Google Pay, som du plejer.
Kan jeg bruge MobilePay, som jeg plejer?
Ja, du kan bruge MobilePay, som du plejer.
Kan jeg overføre penge til udlandet?
Ja, du kan bruge dit nuværende IBAN-kontonummer, og nuværende SWIFT-/BIC-kode til udenlandske overførsler.

Når vi kommer tættere på den tekniske sammenlægning i 2024, vil vi orientere grundigt om den fremtidige håndtering af udenlandske overførsler.
Kan jeg beholde mine forsikringer i Privatsikring?
Ja, dine forsikringer fortsætter uændret.
Skal jeg have ny afdeling og en ny rådgiver?
Nej, du vil beholde din nuværende rådgiver, og alle Totalbankens hidtidige afdelinger vil fortsat være åbne.
Ændres mine vilkår?
Dine kontovilkår fortsætter uændret. Inden den tekniske sammenlægning i 2024 vil de to prisbøger blive ensrettet og offentliggjort.