Per Sønderup og Vagn Hansen

Q&A: Det gør Jutlander Bank og Sparekassen Vendsyssel til et godt match

Vi har sat de to administrerende direktører i Sparekassen Danmark i stævne for at blive klogere på forskellene og lighederne mellem fusionsparterne, Jutlander Bank og Sparekassen Vendsyssel.

Hvem er Sparekassen Danmark? Det spørgsmål er med garanti på manges læber, efter at fusionen mellem Jutlander Bank og Sparekassen Vendsyssel trådte i kraft den 1. september 2021.

Bliv klogere her, hvor vi taler med Per Sønderup (tidligere ordførende direktør i Jutlander Bank) og Vagn Hansen (tidligere administrerende direktør i Sparekassen Vendsyssel), der tilsammen deler posten som administrerende direktør i Sparekassen Danmark.

Vagn, vil du lægge ud med at nævne den vigtigste ting, som du mener, at Jutlander Bank og Sparekassen Vendsyssel har til fælles. Hvor ligner vi hinanden mest?

”Uha, der er jo mange fællestræk, synes jeg. Men hvis jeg kun må vælge en ting, må det være, at vi begge er tæt på vores kunder. Her tænker jeg både på, at vi begge værner om at have en personlig relation til vores kunder. Det, tror vi nemlig, er vejen til at kunne give den bedste rådgivning. Men også at vi gennem sponsorater og donationer gør en forskel for lokale ildsjæle, klubber og foreninger. Investeringer, som også gerne skulle komme vores kunder til gode.”

Per, er du enig i det?

”Ja, helt klart. Vi brænder begge for at være en lokal og tilgængelig, økonomisk sparringspartner for vores kunder. Mange af vores kunder har haft den samme rådgiver gennem en årrække, og der er ingen tvivl om, at de nære og langvarige kunderelationer, der er skabt hen over årene, har været en styrke for begge vores pengeinstitutter. Livet er jo ikke statisk, og det er økonomi heller ikke. Derfor har det stor værdi for vores kunder, at vi kender dem godt, så vi løbende kan tilpasse os kundens aktuelle livssituation for at skabe de bedste betingelser for kundens økonomi. Den personlige tilgang kommer vi derfor også til at videreføre i Sparekassen Danmark.”

Per Sønderup

"Mange af vores kunder har haft den samme rådgiver gennem en årrække, og der er ingen tvivl om, at de nære og langvarige kunderelationer, der er skabt hen over årene, har været en styrke for begge vores pengeinstitutter."

Per Sønderup, administrerende direktør i Sparekassen Danmark

Tilsammen har I nu 54 afdelinger. Hvad betyder det for ønsket om at være en lokalt forankret sparekasse?

”Jamen vi ser det udelukkende som en fordel – og ikke en hindring, at vi bliver større. Især fordi vi kompletterer hinanden geografisk. Hvor Jutlander Bank har været stærkt repræsenteret syd for Limfjorden, har vi af naturlige årsager dækket det meste af Vendsyssel. Tilsammen dækker vi nu et større areal, men vi vil fortsat være et lokalt forankret pengeinstitut, der er baseret på lokal nærhed. Selvfølgelig er der nogle byer og bydele, hvor vi kommer til at slå afdelinger sammen, fordi der ligger to afdelinger tæt på hinanden, men vi vil fortsat være til stede i de samme områder som før,” siger Vagn.

”Ja, det har været vigtigt for os fortsat at være lokalt engagerede i de områder, hvor sparekassen tjener sine penge. Heri ligger også, at vi fortsat vil være lokalt engagerede i de virksomheder, der befinder sig i vores virkeområder, så vi kan fastholde de lokale arbejdspladser – til gavn for både vores kunder og for Sparekassen Danmark,” supplerer Per.

Vagn Hansen

"Vi vil fortsat være et lokalt forankret pengeinstitut, der er baseret på lokal nærhed. Selvfølgelig er der nogle byer og bydele, hvor vi kommer til at slå afdelinger sammen, fordi der ligger to afdelinger tæt på hinanden, men vi vil fortsat være til stede i de samme områder som før."

Vagn Hansen, administrerende direktør i Sparekassen Danmark

Per, hvis vi skal kaste et blik på selve forretningen, hvilke ligheder ser du så her?

”Vi lægger begge vægt på at drive en sund forretning. Det er vigtigt for os at opnå flotte resultater på bundlinjen. Det giver os nemlig de bedste forudsætninger for at udvikle gode løsninger til vores kunder og for at kunne tilbyde dem den bedste service og rådgivning, samtidig med at vi fastholder et fornuftigt prisniveau. Begge pengeinstitutter kom i øvrigt stærkt ud af første halvår og er begge bundsolide, så vi har et godt udgangspunkt for at få succes med Sparekassen Danmark fra starten,” siger Per og giver ordet til Vagn:
 
”Helt enig. Når to pengeinstitutter går sammen, ser man ofte, at den ene part ikke er så stærk, men det er langt fra tilfældet i denne her sammenhæng. Her er det to virkeligt stærke pengeinstitutter, der danner en ny endnu stærkere enhed.”

Hvor adskiller Jutlander Bank og Sparekassen Danmark sig så mest fra hinanden?

”Vores ejerstruktur. Hvor Jutlander Bank var en børsnoteret bank, var Sparekassen Vendsyssel en såkaldt garantsparekasse – præcis som Sparekassen Danmark nu også er. Det betyder egentlig bare, at Sparekassen Danmark – i modsætning til Jutlander Bank, der var ejet af sine aktionærer – er en selvejende institution. Det giver os flere friheder, blandt andet at vi nu kan investere mere i de lokalsamfund, hvor vi tjener vores penge,” siger Per.

Hvordan det?

”Når man er en garantsparekasse, er der ikke nogen ejere, som forventer at få udbetalt et overskud. Det vil sige, at vi ikke arbejder for at udbetale penge til aktionærer. I stedet kan vi investere endnu mere i udviklingen af vores lokalsamfund. Faktisk er det forventningen, at Sparekassen Danmarks fonde årligt skal kunne udbetale omkring 100 millioner kroner til almennyttige, velgørende og udviklende formål i vores lokalsamfund. Og det er væsentligt mere, end Jutlander Bank og Sparekassen Vendsyssels fonde hidtil har udbetalt hver for sig.”

Hvad betyder overgangen til en garantsparekasse så i praksis?

”Set fra kundens perspektiv kommer vores nye ejerstruktur ikke til at ændre noget. Ikke andet at vi forhåbentlig kommer til at kunne glæde endnu flere med donationer i fremtiden. Det er i hvert fald hensigten,” slutter Per.


Sparekassen Danmark er med sine 54 afdelinger nu blandt de ti største pengeinstitutter i Danmark.

Læs mere om tankerne bag Sparekassen Danmark