Vi er Sparekassen Danmark

Sparekassen Danmark er resultatet af en fusion i september 2021 mellem Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank – to pengeinstitutter, der struttede af sundhed hver for sig. Hvorfor så finde sammen, hvis det ikke var nødvendigt? Det spørgsmål får du svar på her.

Formålet med at etablere Sparekassen Danmark er at sikre, at du som kunde fortsat har et nærværende og tilgængeligt pengeinstitut, som er en aktiv samarbejdspartner i de lokalsamfund, hvor vi er til stede.

Sparekassen Danmark er landets største garantsparekasse. For dig som kunde er det ikke vigtigt, hvor store vi er. Du er kunde i en afdeling hos din personlige rådgiver, som vil strække sig langt for at hjælpe dig med at få dine planer til at lykkes. At være til rådighed, når du har brug for det. Og at give dig hurtige svar. Det er vigtigt for dig som kunde.

Samtidig ligger det sparekassens DNA, at medarbejderne er aktive i de lokalsamfund, hvor de bor og arbejder.

Det er internt i sparekassen, at størrelsen betyder noget. Vi taler om synergieffekter – eller stordriftsfordele. Lad os tage et eksempel; at udvikle et IT-værktøj koster det samme i programmør-timer, hvad enten det færdige værktøj skal bruges af 500 eller af 1200 medarbejdere.

Ingen aktionærer skal tjene penge på os

Sparekassen Danmark er en garantsparekasse. Det betyder, at vi ikke har aktionærer, der skal have del i sparekassens overskud – aktionærer, der måske bor i den anden ende af landet eller på den anden side af kloden.

Vi har derimod garanter. En garant er typisk en kunde, der gerne vil indskyde ansvarlig kapital i den lokale sparekasse som en del af sparekassens egenkapital. Til gengæld bestræber sparekassen sig på at give en god forrentning af garantkapitalen.

Der er cirka 75.000 garanter i Sparekassen Danmark. Blandt dem er en række fonde, som er blevet til i forbindelse med de fusioner, som har fundet sted gennem historien.

Ambitionen er, at disse fonde tilsammen skal modtage en forrentning af deres garantkapital, som gør det muligt for dem at uddele 100 millioner kroner årligt – til almennyttige, velgørende og udviklende initiativer i de lokalområder, hvor sparekassen har afdelinger, kunder og garanter.

Lokale arbejdspladser bevares

Som kunde vil du stadig møde de samme kendte ansigter, når du kommer ind i en af sparekassens 54 afdelinger. Der var nemlig ingen afskedigelsesrunder i forbindelse med fusionen.

Selv om den nye sparekasse er blandt landets ti største pengeinstitutter, er vores mål fortsat at give kompetent og personlig rådgivning og at beskæftige rådgivere, der kender både kunder og lokalsamfund.

Velkommen i Sparekassen Danmark!