Sparekassen Vendsyssel

Renteændring pr. 1. september 2020

Fra den 1. september 2020 ændrer vi grænsen for, hvornår der beregnes negativ rente fra 500.000 kr. til 250.000 kr. for privatkunder med NemKonto i sparekassen.
 
Renteændringen gennemføres af forretningsmæssige årsager, som en tilpasning til markedssituationen, og sker under henvisning til sparekassens almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere om negative renter og se beregningseksempler