Information om negative renter

Baggrunden for negativ indlånsrente

I lighed med mange andre pengeinstitutter har vi indført negativ indlånsrente for privatkunder. Siden finanskrisen er danskernes opsparing vokset betydeligt, og i et marked med negativ rente betyder det, at vi har en fortsat større udgift forbundet med at tage imod indlån. Det skyldes, at vi skal betale negativ rente for at have placeret vores indlånsoverskud i Nationalbanken.

Find de aktuelle rentesatser

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder ”frie midler”?
Med frie midler mener vi kontant indestående, som du som udgangspunkt kan disponere frit over. Eksempler på frie midler kan være indestående på lønkonti, opsparingskonti, budgetkonti og lignende.
Hvorfor skal jeg betale for at have penge til at stå i sparekassen?
Danskernes opsparing er vokset betydeligt i årene efter finanskrisen. I et marked med negativ rente betyder det, at vi har en fortsat større udgift forbundet med at tage imod indlån. Det skyldes, at vi skal betale negativ rente for at have placeret vores indlånsoverskud i Nationalbanken.
Hvordan ved jeg, om jeg skal betale negativ rente?
Hvis du som privatkunde i sparekassen skal betale negativ rente, har du modtaget et varslingsbrev via e-Boks eller i din postkasse.
Hvad kan jeg gøre for at slippe for at betale negativ rente?

Du har flere muligheder for at undgå at betale negative renter. Du kan for eksempel placere dine penge i investeringsprodukter i stedet for at lade dem stå som kontant indlån. Andre alternativer kunne være at øge din pensionsopsparing, afdrage yderligere på gæld eller måske give dine nærmeste en pengegave.

Du er som altid velkommen til at kontakte din rådgiver for at høre mere om dine muligheder.

Find afdelinger og medarbejdere
 
Eksempler på investeringsprodukter i sparekassen:

BankInvest Bæredygtig Udvikling

BankInvest Optima

Sparinvest Bæredygtige Aktier

Sparinvest Mix

Kan jeg trække renteudgiften til negativ rente fra i skat?
Ja, renteudgifterne er fradragsberettigede. Vi indberetter automatisk dine renteudgifter til Skat.
Hvorfor gælder den nedre beløbsgrænse ikke for kontant indestående på pensionskonti?
Vi anser pensionskonti for at være langsigtet opsparing, som du med fordel kan placere i forskellige investeringsprodukter, der passer til den risiko, du ønsker at påtage dig.
Hvornår opkræver sparekassen negativ rente?
Som udgangspunkt opkræver vi negativ rente ved udgangen af hvert kvartal. For pensionskonti opkræver vi negativ rente ved udgangen af hvert kalenderår.
Hvordan ved jeg, om jeg har min NemKonto i sparekassen?
I din Netbank kan du under ”Indstillinger” finde et punkt, som hedder ”NemKonto”. Her kan du se, om din NemKonto er i sparekassen. Du har via samme funktion mulighed for at flytte din NemKonto, hvis den ikke er i sparekassen i dag.
Hvilke konti er omfattet?
 • Aktiesparekonto*
 • Andelsboligkredit
 • Anfordringskonto
 • Basal Betalingskonto
 • Basis Indlån
 • Basis
 • Betalingskonto
 • Bilkredit
 • Boligkredit
 • Bonuskonto
 • Budgetkonto
 • Byggekredit
 • Deponeringskonto*
 • Etableringskonto*
 • Focus Plus Indlån
 • Focus Plus Kredit
 • Focus Indlån
 • Focus Kredit
 • Grundkøbskredit
 • Investeringskredit
 • Iværksætterkonto*
 • Jubilæumskonto
 • Lånesagskonto*
 • Nedsparingskredit
 • Pensionskredit
 • Seniorkonto
 • Servicekonto
 • Sikringskonto*
 • Vendsyssel 55+
 • Vendsyssel Indlån
 • Vendsyssel Nedsparing
 • Vendsyssel Opsparing
 • Vendsyssel Plus
 • Vendsyssel/Limfjorden
 • Vendsyssel

*Saldoen indgår i beregningen af dit kontante indestående, men vi hæver renten på en anden konto.