Sparekasseen Vendsyssel

Pris- og renteændring

Med virkning fra den 1. marts 2021 ændrer Sparekassen Vendsyssel rentesatsen for indlån, til minus 0,75 % p.a., for alle kunder.

Indlån privatkunder med NemKonto:
0 - 100.000 kr.: 0,00 %
Fra 100.000 kr.: -0,75 %*

Indlån erhvervskunder:
-0,75 %**

Indlån foreninger:
0 - 100.000 kr.: 0,00 %
Fra 100.000 kr.: -0,75 %

Vi ændrer samtidig renten på individuelle tillæg, som nedsættes med op til 0,5 %, dog maksimalt ned til -0,75 %.

Samtidig ændrer vi rentesatsen på Focus Plus Xtra, således at rentesatsen af de første 20.000 kr. fremadrettet udgør 0,75 % p.a.

* De 100.000 kr. beregnes som et samlet indestående på dine konti i Sparekassen Vendsyssel. Læs mere på www.sparv.dk/negativerenter
** Ændringen gælder for erhvervskonti og erhvervsrelaterede produkter. Med virkning fra den 1. marts 2021 ændrer Sparekassen Vendsyssel rentesatsen for indlån, til minus 0,75 % p.a., for alle kunder.

Prisændring

Sparekassen Vendsyssel ændrer sine priser med virkning fra den 1. april 2021.

Prisændringen sker af forretningsmæssige årsager, som en tilpasning til markedet og under henvisning til Sparekassen Vendsyssels almindelige forretningsbetingelser.

Du kan finde en samlet oversigt over vores priser på www.sparv.dk/priser eller ved at henvende dig i en af vores afdelinger.