Sygedrifttabsforsikring

Sygedriftstabs­­forsikring

Hvem dækker driftstab i jeres virksomhed, hvis ejer eller nøglemed­arbejdere bliver syge? En sygedriftstabsforsikring fra Erhvervssikring træder til, hvor ulykkesforsikring og sygedagpenge ikke dækker.

Når firmaet bliver ramt af sygdom eller ulykke

Hvad sker der med firmaet, hvis ejer eller nøglemedarbejdere bliver ramt af sygdom som for eksempel stress? Ellers hvis I ikke kan passe arbejdet i en periode på grund af en ulykke? Det kan have stor be­tydning for omsætningen og økonomien, og i værste fald kan det koste kunder i et omfang, så virksomhedens fremtid er truet.

Den tabte omsætning bliver ikke dækket af hverken sygedagpenge eller ulykkesforsikring, og så gør det en afgørende forskel med en sygedriftstabsforsikring. Den dækker omsætnings­nedgangen og udgifter til vikar eller andre løsninger, der kan bidrage til at holde omsætningen oppe.

Dine fordele ved sygedriftstabs­forsikringen

Din omsætning er ofte afhængig af, at du eller vigtige nøglepersoner i din virksomhed ikke bliver syge. Tabt omsætning og faste udgifter dækkes nemlig hverken af sygedagpenge eller af din ulykkes­for­sikring. Det gør en sygedriftstabsforsikring derimod.

  • Dækker vikarudgifter og tab i omsætning
  • Dækker fravær fra 3 uger og helt op til 49 uger
  • Fagligt kompetent og hurtig skadebehandling.

Læs mere på erhvervs-sikring.dk