Professionel ansvarsforsikring

Professionel ansvars­forsikring

En ansvarsforsikring, der dækker jeres virksomheds erstatningsansvar for skade på personer og ting samt formuetab, som skyldes rådgiv­ning leveret af jeres virksomhed. 

Dine fordele ved professionel ansvarsforsikring

Forsikringen dækker jeres virksomheds erstatningsansvar som følge af ansvarspådragende handlinger eller undladelser i forbindelse med udøvelse af den aktivitet, der er defineret i forsikringspolicen.

Vi er godt klar over, at ikke to virksomheder er ens og har behov for den samme forsikring. Få en skræddersyet forsikring tilpasset jeres virksomhed, så er I sikret optimalt.

  • Træder til ved ansvarspådragende handlinger eller undladelser
  • Hurtig og effektiv sagsbehandling ved erstatningskrav
  • Et sikkerhedsnet under virksomhedens økonomi.

Læs mere på erhvervs-sikring.dk