Løsøreforsikring

Løsøre­forsikring

Brand eller indbrud kan blive kostbare for jeres virksomhed. Måske skal I anskaffe nyt udstyr, nyt inventar eller nye varer på lageret. Og hvad med følgeskaderne og udgifterne til oprydning og genetab­lering?

Nyanskaffelser er kun en del af udgifterne efter brand og tyveri

Det kan være kostbart at genskaffe for eksempel lagervarer, inventar, maskiner, it-udstyr og meget mere efter brand, tyveri eller vandskader. Men ofte er der også nogle meget store følgeudgifter, når der skal ryddes op efter en brand, eller låsene skal omstilles efter et indbrud. Her træder Erhvervssikrings løsøreforsikring også til.

Ikke to virksomheder er ens, og derfor kan I tilpasse løsøreforsikringen meget præcist til netop jeres virksomheds behov. Har jeres virksomhed for meget meget pc-udstyr? Håndterer I farlige væsker eller kompliceret maskineri?

Tal med din personlige rådgiver om jeres individuelle behov og få en løsøreforsikring, der dækker, når der er behov for det.

Dine fordele ved løsøreforsikringen

Vi er godt klar over, at ikke to virksomheder er ens og har behov for den samme forsikring. Derfor er løsøreforsikringen en fleksibel forsikring med en række tilvalgsdækninger, som gør det muligt at sikre din virksomhed optimalt.

  • Dækker både nyanskaffelser og følgeudgifter
  • Dækker skader på varer, inventar og maskiner
  • Omfatter både brand-, tyveri- og vandskader.

Læs mere på erhvervs-sikring.dk