Kriminalitetsforsikring

Kriminalitets­forsikring

Hvordan er I stillet, hvis en nuværende eller tidligere medarbejder begår økonomisk kriminalitet imod firmaet? Og hvad med andre indbrud udefra i it-systemerne? Selv i mindre virksomheder kan der være store summer på spil.

Det giver god mening at være på den sikre side

I en digital verden er det desværre blevet lettere at bedrage og snyde sig til penge fra for eksempel firmaer. It-kriminelle kan forsøge at skaffe sig uretmæssig adgang til følsomme data og firmakonti. Medarbejdere kan blive snydt til at overføre penge til andre. Nuværende og tidligere medarbejdere kan bruge deres indsigt til at gennemføre et digitalt indbrud eller begå direkte bedrageri mod firmaet.

Hvis ikke kriminaliteten bliver taget i opløbet og forhindret, kan det dreje sig om store summer, som et mindre firma kan få svært ved at tjene hjem igen. Det kan for eksempel dreje sig om jeres tab efter et tyveri fra jeres varelager eller tab efter en medarbejders misbrug af firmaets betalingskort. Derfor giver det god mening med en kriminalitetsforsikring.

Dine fordele ved kriminalitets­forsikringen

Med kriminalitetsforsikringen er jeres virksomhed sikret, hvis en medarbejder alene eller i samarbejde med andre begår økonomisk kriminalitet mod virksomheden.

  • Dækker ved medarbejderes strafbare handlinger begået mod jer
  • Dækker jeres tab, hvis en medarbejder bliver snydt til at begå økonomisk kriminalitet imod jer
  • Dækker ved indbrud i firmaets netbank.

Læs mere på erhvervs-sikring.dk