Cyberforsikring

Det er ikke længere et spørgsmål, om virksomheden bliver ramt af it-kriminalitet, men om hvornår. Og desværre bliver it-kriminelle dyg­tigere og dygtigere. En cyberforsikring sikrer jer økonomisk, hvis skaden sker. 

Er der akut fare for jeres data eller website?

Desværre ja. Ifølge PwC's Cybercrime Survey 2020 har 58 procent af virksomhederne været udsat for et eller flere cyberangreb i det seneste år. Et enkelt klik på det forkerte link kan være nok til at inficere jeres netværk og bringe jeres data i fare.

En anden risiko er, at jeres data krypteres og kun vil blive frigivet mod betaling af en løsesum – såkaldt ransomware.

Vi sælger ikke firewalls og sikkerhedssoftware, men vi kan træde til med en cyberforsikring, der erstatter økonomiske tab samt udgifter til genetablering af jeres it. Forsikringen dækker også et eventuelt erstatningsansvar, hvis I kommer til at give virus eller malware videre til jeres kunder.

Dine fordele ved cyberforsikringen

Truslen om et cyberangreb er efterhånden en af de største bekym­ringer hos danske virksomhedsledere. Med cyberforsikringen kan I sikre jer mod driftstab og andre økonomiske og praktiske udfordringer i forbindelse med et cyberangreb.

  • Driftstab
    Dækker driftstab allerede efter 8 timer.
  • Erstatningsansvar
    Dækker andre virksomheders eller personers tab, som I er erstatningsansvarlige for, hvis det skyldes cyberangreb rettet mod jer.
  • Omdømme
    Dækker udgifter til genetablering af omdømme.

Læs mere på erhvervs-sikring.dk