Bygnings og ejendomsforsikring

Bygnings- og ejendoms­forsikring

Erhvervssikrings bygnings- og ejendomsforsikring dækker ved skader på bygninger og afbøder de værste følger efter brand og beskadigel­ser. Ikke to virksomheder er ens, og derfor kan I sammensætte forsikringen, så den er nøje afpasset behovet med en række tilvalg.

Hvor store brand- og bygningsskader kan virksomheden tåle?

Skader på bygninger kan få store konsekvenser. Det kan blive kostbart at holde forretningen kørende efter en brand, og der er sundhedsrisici forbundet med for eksempel svampe- og vandskader. Måske kan skaderne ikke udbedres inden for kort tid? Måske griber skaderne om sig, så alle medarbejdere i en periode skal arbejde andre steder fra?

Erhvervssikring tilbyder en bygnings- og ejendomsforsikring, der dækker ved skader på bygninger og afbøder de værste følger. Den består af en standarddækning og en lang række muligheder for individuelle tilvalg, fordi ikke to virksomheder er ens. I kan sammensætte bygnings- og ejendomsforsikringen, så den er nøje afpasset behovet.

Dine fordele ved bygnings- og ejendomsforsikringen

Vi er godt klar over, at ikke to virksomheder er ens og har behov for den samme forsikring. Derfor er bygnings- og ejendomsforsikringen en fleksibel forsikring med en række tilvalgsdækninger, som gør det muligt at sikre din virksomhed optimalt.

  • Mindsker følgerne efter brand og beskadigelser
  • Skræddersys præcis til behovet i virksomheden
  • Hjælper med juridiske krav ved bygningsskader.

Læs mere på erhvervs-sikring.dk