Løsøreforsikring

Bestyrelses­­ansvars­forsikring

Hvad vil det betyde, hvis en direktør eller et bestyrelsesmedlem skal hæfte personligt for krav rejst mod dem i forbindelse med arbejde for jeres virksomhed? I en tid med et stigende antal af den type sager giver direktions- og bestyrelsesansvars­forsikringen god mening.

Dækker erstatningsansvar og personlige formuer

I disse år stiger antallet af sager, hvor der rejses erstatningskrav mod direktører og bestyrelsesmedlemmer i danske virksomheder. Hvis medlemmer af direktion eller bestyrelse bliver holdt personligt erstatningsansvarlige, kan deres personlige formuer være i fare.

Uanset om en konkret sag er opstået på grund af pligtforsømmelse, fejl eller udeladelser, beskytter direktions- og bestyrelsesansvars­forsikringen de sikredes private formue.

Dine fordele ved bestyrelses­ansvars­­forsikringen

Vi er godt klar over, at ikke to virksomheder er ens og har behov for den samme forsikring. Derfor er bestyrelsesansvars­forsikringen en fleksibel forsikring med en række tilvalgsdækninger, som gør det muligt at sikre din virksomhed optimalt.

  • Personligt erstatningsansvar
    Dækker personligt erstatningsansvar for formueskade som følge af de beslutninger, han eller hun har taget i forbindelse med udførsel af erhverv.
  • Personligt ledelsesansvar
    Dækker tidligere, nuværende og kommende direktion, bestyrelse, ledere og medarbejdere, der kan pådrage sig et personligt ledelsesansvar.
  • Sagsomkostninger og genetablering af renommé
    Dækker omkostninger til genetablering af sikredes renommé samt rimelige sagsomkostninger til sikredes forsvar.

Læs mere på erhvervs-sikring.dk