Ansvars­forsikring

I samarbejde med Privatsikring tilbyder vi en Ansvarsforsikring, som sikrer din virksomhed ved eventuelle erstatningsansvar.

Erhvervsansvarsforsikring

Din virksomhed kan blive mødt med et erstatningskrav for en skade, som du eller dine medarbejdere forvolder på andre eller deres ting. Et erstatningskrav kan blive dyrt, og det vil i værste tilfælde kunne betyde, at du må lukke virksomheden.

Med en Ansvarsforsikring behandler Privatsikring eventuelle krav, der rettes mod dig, og betaler, hvis du er erstatningsansvarlig. 

Ansvarsforsikringen dækker erstatningsansvar for skader forvoldt på personer eller ting, som er sket i forbindelse med virksomhedens almindelige drift samt uventet og utilsigtet forurening af luft, jord eller vand. Forsikringen dækker også hus- og grundejeransvar i forbindelse med virksomhedens drift.

Tilvalgsmuligheder til Ansvarsforsikringen

Produktansvar: Dækker erstatningsansvar for skader forårsaget af fejl eller mangler ved produkter eller ydelser, som virksomheden har leveret.

Retshjælp: Dækker dine sagsomkostninger i forbindelse med visse erhvervsmæssige tvister, som kan være i relation til kunder, ansatte, leverandører med mere.

Endvidere kan du, alt efter hvilken type virksomhed du driver, få udvidet forsikringen til også at dække blandt andet skader forvoldt:
  • ved brug af arbejdsmaskiner
  • ved gravearbejde
  • ved behandling og bearbejdning
  • af ingredienser eller komponenter, du sælger.