Erhvervsansvarsforsikring

Ansvars­forsikring

Sker der skader på andre personer eller andres ting i forbindelse med en virksomheds drift, er det godt at have en erhvervsansvarsforsikring, der dækker erstatningskravene. Hos Erhvervssikring kan I også tilvælge produktansvars- og retshjælpsforsikring.   

En hjælpende hånd, når tingene går galt

Selv om I tager alle tænkelige forholdsregler og altid er opmærk­somme på de risici, der er forbundet med at drive virksomhed, er det svært helt at undgå skader og ulykker, når man betjener kunder og løser opgaver. Er I godt forsikret, så skaderne bliver dækket?

Når en kunde, samarbejdspartner eller privatperson retter et krav mod jeres virksomhed, behandler Erhvervssikring sagen og betaler, hvis skaderne er dækket af forsikringen. Det kan være direkte skader på personer eller ting – eller for eksempel utilsigtet forurening af luft, jord eller vand. Alt efter typen af skade, kan erstatningskravet blive stort og jeres virksomhed blive ramt på økonomien, hvis I ikke har en forsikring.

Hvis I ønsker det, kan I tilvælge blandt andet en produktansvars­forsikring, der dækker skader forårsaget af fejl og mangler ved produkter eller tjenester, som jeres virksomhed har stået for. 

Dine fordele ved ansvarsforsikringen

Vi er godt klar over, at ikke to virksomheder er ens og har behov for den samme forsikring. Derfor er ansvarsforsikringen en fleksibel forsikring med en række tilvalgsdækninger, som gør det muligt at sikre din virksomhed optimalt.

  • Hurtig og kompetent rådgivning, hvis I får et erstatningskrav
  • Betryggende dækning ved skader på personer eller ting
  • Smidig og effektiv håndtering af jeres sag, så I kan komme videre.

Læs mere på erhvervs-sikring.dk