Vilkår for investering

På denne side finder du uddybende information om, hvordan vi håndterer investering i Sparekassen Danmark.

Regler og information

Ikke uafhængig rådgivning
Sparekassen Danmark yder investeringsservice på et ikke uafhængigt grundlag, idet vi har samarbejdsaftaler med investeringsforeninger samt investeringsselskaber og kan modtage provisioner fra og have ejerskab i disse.
Basisoplysninger om finansielle instrumenter
Dette dokument indeholder nyttig information om de forskellige typer af værdipapirer: obligationer, aktier, investeringsbeviser og strukturerede produkter.

Download dokument
Best Execution-rapport
Depotbestemmelser
Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i sparekassen indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Download depotbestemmelser
Disclosureforordningen
Disclosureforordningens første del er trådt i kraft. Forordningen indeholder en række oplysningsforpligtelser for alle pengeinstitutter om bæredygtighed i relation til investeringsprodukter.

Politik for integration af bæredygtighedsrisici

Erklæring om investeringsrådgivningens vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer

PAI-erklæring version 1.0

Vederlagspolitik

Formidlingsprovision og omkostninger på investeringsforeningsbeviser 
Sparekassen modtager provisioner fra et bredt udvalg af investeringsforeninger.
I din netbank kan du finde oplysninger om formidlingsprovision og omkostninger på den enkelte investeringsforeningsafdeling.
Handelssteder
Her kan du se, hvilke børser og finansielle institutioner sparekassen handler med.

Download oversigt
Interessekonfliktspolitik
I sparekassen har vi en skriftlig politik for, hvordan vi identificerer og behandler eventuelle interessekonflikter.

Download Interessekonfliktspolitik
Investeringsservice
Vil du gerne investere - og have mulighed for at få mere ud af dine penge? Så kan vi hjælpe med rådgivning og værktøjer, der gør det nemt for dig at vælge, hvordan du vil investere - uanset om du vil gøre det selv eller med hjælp fra os.

Download investeringsservice
Omkostninger for danske investeringsforeninger
Ordreudførelsespolitik
Når sparekassen udfører din fondsordre, sker det, hvis ikke andet er aftalt med dig, altid i overensstemmelse med vores opstillede Ordreudførelsespolitik.
  
Download Ordreudførelsespolitik
Provisioner fra samarbejdspartnere
Sparekassen modtager provision eller andre ydelser igennem samarbejde med andre finansielle virksomheder. Ingen medarbejdere i sparekassen modtager provision eller bonus fra vores samarbejdspartnere.
    
Samarbejdspartner: Tegningsprovision i %  Provision pr. år i %
Sparinvest 0,00 % 0,00 - 0,50 %
BankInvest 0,00 % 0,00 - 0,75 %
Garanti Invest 0,00 % 0,00 - 1,00 %
Struktur Invest 0,00 % 0,00 - 1,00 % 
Jyske Invest 0,00 %
0,00 - 1,10 %
Sydinvest 0,00 %
0,00 - 0,95 %
Maj Invest 0,00 %  0,00 - 0,75 %
ValueInvest  0,00 %  0,00 - 1,00 %
Stonehenge 0,25 %
0,00 - 0,45 %
C WorldWide  0,00 %  0,00 - 0,80 %
 
Regler for handel med værdipapirer
Disse betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i sparekassen. I øvrigt gælder sparekassens "Almindelige forretningsbetingelser" i det omfang disse ikke udtrykkeligt er fraveget.
 
Download Regler for handel med værdipapirer
Sparekassens direkte eller indirekte ejerskab af anbefalede finansielle instrumenter
Sparekassen eller dens ansatte kan besidde finansielle instrumenter indeholdt i sparekassens investeringsforslag. Eventuelle interessekonflikter håndteres i henhold til sparekassens interessekonfliktspolitik. Såfremt sparekassen har direkte eller indirekte snævre forbindelser (for eksempel væsentligt ejerskab af aktier), oplyses kunden specifikt herom i forbindelse med investeringsrådgivning og præsentation af investeringsforslag, så kunden altid får mulighed for at varetage sine interesser på informeret grundlag.