Erklæring om investeringsrådgivningens vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer

Juni 2023 Læs erklæringen
Juni 2022: Læs erklæringen