Pension for selvstændige

Pension for selvstændige

Ring mig op

Som selvstændig har du forskellige muligheder for at spare op. Du kan som alle andre vælge at spare løbende op på en privat aldersopsparing, ratepension eller livslang pension. Herudover har du også mulighed for at benytte dig af den såkaldte 30 %-ordning.

30 %-ordningen
Du kan indbetale op til 30 % af virksomhedens skattemæssige overskud før renter og kursgevinster og før fradrag for eventuelle henlæggelser i virksomhedsordningen til konjunkturudligning. Indbetalingen sker til en livslang pension

Du skal foretage indbetalingen inden regnskabsårets udgang, og det sker derfor på baggrund af et forventet overskud fra virksomheden. Hvis du efter regnskabsårets opgørelse finder ud af, at der er indsat over 30 %, overfører du det overskydende beløb til næste år, hvor det tæller som en fradragsberettiget indbetaling. Viser regnskabet derimod, at du ikke til fulde har udnyttet muligheden for at indbetale 30 % af overskuddet, kan du ikke indbetale yderligere.

Hvis du er i tvivl om, hvor meget du kan indbetale for året, skal du kontakte din revisor.