Vejledning i forbindelse med dødsfald

Få en hjælpende hånd til det, der er svært

Hvis du har mistet en nærtstående person, hjælper og rådgiver vi dig om behandling af boet og din fremtidige økonomi.

For at besvare nogle af de mest almindelige økonomiske spørgsmål, som typisk melder sig ved dødsfald, har vi udarbejdet denne side, som indeholder praktiske informationer.

Rådgivning

Vi hjælper og rådgiver dig gerne om din fremtidige økonomi og eventuelle investeringer.

Sparekassen Danmark kan for eksempel hjælpe med betaling af regninger, salg eller fordeling af boets værdipapirer og fordeling af kontanter.

Husk at kontakte Sparekassen Danmark inden udbetaling af boet og fordeling af arv, så eventuelle gebyrer og renter kan blive afregnet, inden det sidste beløb hæves.

Praktiske oplysninger

Kontoforhold
Når Sparekassen Danmark modtager oplysning om dødsdagen fra folkeregisteret, spærrer vi afdødes konti, eventuel kundeboks og adgang til afdødes netbank. Som udgangspunkt slettes alle betalingsaftaler.

Skifteretten skal bruge en opgørelse over afdødes konti og eventuelle værdipapirdepoter pr. dødsdagen. Sparekassen sender automatisk en opgørelse til skifteretten. Der kan afhentes en kopi af denne opgørelse i en af vores afdelinger mod fremvisning af kontaktbrevet fra skifteretten.

Var du gift med afdøde, skal du også have tilsvarende opgørelse over dine egne konti og eventuelle værdipapirdepoter til skifteretten.
   
Havde afdøde både ind- og udlån, modregner vi automatisk, som det fremgår af vores aftalevilkår.

Eventuelle fuldmagtsforhold bortfalder.
Begravelsesudgifter
Uden en skifteretsattest er det ikke muligt at hæve på afdødes konti. Hvis der er midler til at dække udgifterne til begravelse, kan vi dog hjælpe dig med at betale dem. I praksis fungerer det på den måde, at du kommer ind med regningen til din eller afdødes rådgiver i Sparekassen Danmark.
Disposition over boet
Bliver boet behandlet ved bobestyrer, kan kun bobestyreren disponere over boet.
Hvis boet er udleveret til privat skifte, kan arvingerne disponere over dødsboet, når skifteretsattesten er udstedt.

Hvis I er flere arvinger, kan det være praktisk, at arvingerne giver skiftefuldmagt til én af arvingerne eller til en advokat, der kan tage sig af behandlingen af boet (skiftet).

Sparekassen Danmark skal have indleveret kopi af pas/kørekort og sundhedskort fra samtlige arvinger, når boet er udleveret til privat skifte. Desuden skal vi også have en kopi af skifteretsattesten og skiftefuldmagter.

Der er mulighed for tilknytning af netbank, når alle formaliteter er på plads.
Udbetaling af pensionsordninger og forsikringer
Pensionsordninger og forsikringer udbetales som hovedregel uden om boet til den eller de, der er indsat som begunstiget.

Udbetalingerne indgår altså ikke i boet og skal ikke tages med i hverken åbningsstatus eller boopgørelse.

Før pengene bliver udbetalt, bliver statsafgiften og boafgiften trukket fra.

Fandt du ikke, hvad du søgte?

Beskriv i formularen herunder, hvad du mangler svar på, og hjælp os med at forbedre vores vejledninger.