Spørgsmål og svar

Hvor finder jeg min kontooversigt?

Hvert år i januar danner sparekassen en kontooversigt (også kaldet en "årsoversigt" eller "årsudskrift") for vores kunder. Kontooversigten er en oversigt over dine konti og tilskrevne renter ved årets udgang, og det er en opgørelse over, hvad vi indberetter til Skat.

Oversigten indeholder følgende oplysninger:

  • Saldo på dine konti
  • Renter på dine konti
  • Renter på dine lån.
 
Du kan få tilsendt din kontooversigt ved at kontakte din rådgiver.