Lars Bom

Tænk ansvarligt når du investerer

Ring mig op

Hvad er ansvarlig investering?


I de senere år er danskerne begyndt at interessere sig mere for, hvor og især hvordan deres opsparing bliver investereret. De efterspørger investeringer, der tager mere hensyn til miljø og mennesker. Det kalder vi for ’ansvarlig investering’.

Ansvarlig investering handler nemlig om at fokusere på virksomhedernes adfærd inden for miljø, sociale forhold og selskabsledelse.

Og når vi investerer i aktier og obligationer, kan vi være med til at påvirke virksomhederne i en positiv retning.

Det betyder ikke et ringere afkast. Tværtimod. Med ansvarlig investering kan du både få et godt afkast og investere med god samvittighed.

Ansvarlig investering handler grundlæggende om at forholde sig til tre ting – og forbedre dem:


Miljø, sociale forhold og selskabsledelse

Miljø

Det handler om at beskytte miljøet

Mange virksomheder tager allerede hensyn til miljøet, mens andre skal hjælpes i den rigtige retning. Det handler for eksempel om at få virksomhederne til at reducere udledning af CO2, stoppe svineri med spildevand eller holde op med at dumpe affald.

Menneskerrettigheder

Det handler om at forbedre menneskerettigheder

Gode løn- og arbejdsforhold er ikke en selvfølge alle steder i verden. Ansvarlig investering har til formål at forbedre de sociale forhold for eksempel ved at afskaffe børnearbejde, sikre ordentlig løn og arbejdsforhold og sørge for sikkerhed på arbejdspladsen.

Ledelse

Det handler om at sikre god ledelse

Når det gælder selskabsledelse, findes der virksomheder, hvor der er plads til forbedring. Her handler det blandt andet om at bekæmpe bestikkelse og korruption. Og om at sikre en fair kønsfordeling i bestyrelseslokalerne.

Tre tankevækkende ting om ansvarlig investering

Globus

Ansvarlig investering er med til at gøre verden bedre

Fabrik

Ansvarlig investering får virksomheder til at forbedre sig

Sparegris

Ansvarlig investering er med til at sikre et godt afkast

Book et møde