Bøger eller bungie jump?

Som studerende har du flere muligheder for at få penge ind på kontoen. SU, lærlingeløn, studiejob, SU-lån og stipendier er blandt de oplagte muligheder. Og måske kan et legat give råd til lidt ekstra under udlandsopholdet.

Studieøkonomi

Uanset hvilken uddannelse du vælger, gør det studietiden lettere at have et solidt økonomisk fundament. Der er mange muligheder for en stabil indtægt undervejs, og en kassekredit kan holde skruen i vandet indtil lønnen for sommerferiearbejdet går ind. Og ellers er der råd at få i sparekassen.

Løn under uddannelsen
På erhvervsuddannelserne får du løn i din praktikperiode. Hvis du har skaffet dig en praktikplads og lavet en uddannelsesaftale, så får du løn under grundforløbet. Hvis du starter uddannelsen uden en praktikplads, kan du søge SU til grundforløbet og få løn i praktikperioden. Lønnen er fastlagt efter overenskomsten i branchen.

SU
Du kan søge SU, hvis du er fyldt 18 år og går på en SU-berettiget uddannelse. SU bliver udbetalt en gang om måneden, og beløbets størrelse afhænger af, hvor gammel du er, om du bor hjemme eller ude, og om du har børn.

Hvor længe du kan få SU afhænger af uddannelsens længde. Som udgangspunkt kan du få SU i den tid, som uddannelsen er normeret til, dog maksimalt 70 måneder. Det er en god idé at snakke med en studievejleder eller rådgiver om, hvor lang tid din SU strækker sig.

SU-lån
Hvis din SU ikke kan dække dine udgifter, og du ikke kan supplere din indkomst med et studiejob, kan du vælge at søge et SU-lån. Alle, der får SU, kan søge et SU-lån. Hvis du for eksempel er forsørger, kan du søge om et tillægslån, og hvis du går på en videregående uddannelse, men ikke har mere SU tilbage, kan du søge om et slutlån.

Studiejob og fribeløb
Studiejobs er en rigtig god måde at få SU’en og elevlønnen til at strække lidt længere. Det kan også give dig ekstra faglig indsigt og styrke dit netværk til tiden efter studierne.

Vær opmærksom på, at der er regler for, hvor meget du må tjene på erhvervsarbejde før du bliver trukket i SU. 

I særlige tilfælde kan du få forhøjet dit fribeløb, for eksempel hvis du har børn under 18 år, eller hvis du står til rådighed til opgaver i udlandet for forsvaret.