Dataanvendelse i Youngster app'en

Informationer om brugeren


Følgende informationer sendes af brugeren via app'en til systemet (SDC) i forbindelse med login:

 1. CPR-nummer (eller P-tal for Færøerne).
 2. PIN-kode (PIN-kode oprettet i forbindelse med adgang til Kids-app selvbetjeningsaftale).

Følgende informationer modtages af app'en i forbindelse med brug af app'en:

 1. Konto- og transaktionsdata
 2. Kontooversigt
 3. Kontonumre
 4. Saldo/saldi
 5. Individuelle transaktionsoplysninger
 6. Transaktionstidspunkt
 7. Transaktionstekst/kommentar
 8. Beløb.

SDC A/S er vores leverandør af it-systemer i Sparekassen Danmark - blandt andet vores "Youngster"-app - og vil i nedenstående blive refereret til som SDC.

Informationer om brug (analytics)


Følgende informationer om brugerens brug/anvendelsesmønstre trackes til analyseformål af pengeinstituttet:

Informationer om enheden


Følgende informationer beskriver den enhed, som brugeren anvender; det vil sige den telefon eller tablet, hvorfra app'en installeres og bruges:

 • Install ID: Et vilkårligt ID (GUID), der identificerer den pågældende app-installation. ID'et vil forblive det samme, så længe brugeren beholder app'en på telefonen (selv efter opdatering til ny version). Hvis app'en af- og geninstalleres, vil enheden få tildelt et nyt ID.
 • Lokalitet/Sprogindstilling: I forbindelse med hentning af tekster til app'en vil sprogversionen tilpasse sig enhedens aktive systemsprog, for eksempel dansk eller engelsk.
 • appVersion og appBuild: Versionsnummer af app'en.
 • osName/osBuild/osVersion: Styresystem og versionsnummer af dette.
 • timeZoneOffset: Enhedens aktuelle tidszone.
 • carrierName/carrierCountry: Navn og landekode for aktuel teleoperatør på telefonen (for eksempel Telia).
 • oemName/model: Navn på telefonproducent samt modelnavn (for eksempel Apple iPhone 10.6).
 • screenSize: Enhedens skærmopløsning.

Informationer om anvendelse


Følgende informationer/hændelser beskriver brugerens anvendelse til analyseformål:

 • Sessionsstart: Tidspunkt for åbning af app (session).
 • Sidevisninger: Hver gang brugeren åbner en given side i app'en, trackes dette som et event (hændelse).
 • Fejlrapporter: Hver gang der sker en fejl i app'en, og brugeren præsenteres for en fejlbesked.

Modtagere af personoplysninger


Herunder følger en kortlægning af, hvilke aktører der modtager/sender hvilke datatyper:

Sparekassen Danmark

1. App versionsnummer: Når app'en starter op, kaldes pengeinstituttets server for at tjekke, om versionsnummeret er aktivt eller forældet (og præsenterer i så fald en fejlbesked i app'en i forhold til at opdatere).

SDC (banksystemet)

2. Login: I forbindelse med login sendes CPR-nummer og PIN-kode til SDC’s backend-systemer for at autorisere brugeren til adgang. Følgende informationer bruges til login og er således delt med SDC:

 • CPR-nummer (eller P-tal for Færøerne).
 • PIN-kode (PIN-kode oprettet i forbindelse med adgang til Kids-app selvbetjeningsaftale).
 • Bankdata: Der er som sådan ingen modtagelse af persondata fra denne serviceudbyder, men app'en henter og præsenterer konto- og transaktionsdata fra dette API til slutbrugeren herfra. Det vil sige kontooversigt, kontonumre, saldi og individuelle transaktionsoplysninger, såsom transaktionstidspunkt, transaktionstekst/kommentar og beløb.

Microsoft Appcenter

 1. Informationer om brug: Jævnfør forrige kapitel vedrørende typer af data, opbevares tracking/analytics data i systemet Microsoft App Center. Den overordnede konto, som disse data deles med, er registreret i SDC's navn.