Sydinvest

Sydinvest

Investeringsforeningen Sydinvest blev stiftet i 1987 og har udviklet sig til at være en af Danmarks førende investeringsforeninger.

Siden 1987 har Sydinvest udviklet sig til at være en af Danmarks førende investeringsforeninger. Sydinvest startede med at udbyde investeringsbeviser i to afdelinger – en obligationsafdeling, der fortrinsvis investerede i danske obligationer og en aktieafdeling, der fokuserede på børsnoterede udenlandske og danske aktier.

I takt med udviklingen på værdipapirmarkederne har Sydinvest udvidet paletten til mere end 40 forskellige afdelinger.