Jyske Invest

Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest består af en række afdelinger, der henvender sig til investorer med forskellige ønsker til risiko og afkastprofil. 

Investeringsforeningen Jyske Invest er en del af Jyske Invest-gruppen, som er 100% medlemsejet.

Investeringsforeningen Jyske Invest tilbyder afdelinger, der investerer i aktier, obligationer og blandede porteføljer, til alle typer af danske investorer.