RenteUdsigten februar

RenteUdsigten – marts 2024

Få indblik i rentemarkedets bevægelser fra Totalkredits seniorøkonom, der her ser tilbage på den sidste måned og oplyser om forventningerne til renten i den kommende tid.

Overvejer du at lægge lån om? Købe (ny) bolig? Eller sælge din eksisterende? Så er det vigtigt at kende renten. Den er nemlig afgørende for, hvor meget du skal betale i ydelse på dit lån, men også hvad det vil koste dig at indfri gælden igen.

I RenteUdsigten tager Totalkredits seniorøkonom Svend Greniman Andersen hver måned temperaturen på, hvordan rentemarkedet har bevæget sig den seneste måned – og hvad der forventes at påvirke renten i den kommende tid.

Husk blot, at RenteUdsigten – som med enhver anden vejrudsigt – skal tages med et gran salt.


Udviklingen siden sidst


 • Inflationen falder fortsat i både USA og eurozonen. Den træge prisudvikling i servicesektoren bekymrer dog de vestlige centralbanker og har skubbet kommende rentenedsættelser et par måneder længere ud i tid.

 • Både korte og lange europæiske og amerikanske renter er steget den seneste måned.

 • Den amerikanske centralbank (Fed) stillede sig i januar overordnet set tilfreds med inflationsudviklingen og har i store træk accepteret det fald i markedsrenterne, vi så i 4. kvartal 2023, selvom de isoleret set virker stimulerende på økonomien og dermed på inflationen. Renterne er desuden steget delvist igen i årets første måneder. Til gengæld lukkede centralbanken på det seneste pengepolitiske møde (31. januar) næsten døren helt for rentenedsættelser allerede på det efterfølgende møde i marts. Den beslutning blev cementeret efter en stigning i inflationen i januar.

 • Markedets forventning til antallet af rentenedsættelser i 2024 ligger nu lige imellem tre og fire med første rentenedsættelse fra Fed i juni.

 • I eurozonen er Den Europæiske Centralbank (ECB) også officielt færdig med at sætte renterne op. Diskussionen drejer sig nu om rentenedsættelser – om end styringsrådet stadig har til gode faktisk at diskutere det til et pengepolitisk møde. ECB bekymrer sig også om den høje prisstigningstakst i serviceydelser, som i høj grad holdes oppe af en stærk lønvækst. Økonomien i eurozonen som helhed står dog fortsat stille, hvilket kalder på snarlige lempelser af pengepolitikken.

 • Markedet har efterhånden nærmet sig ECB’s mere eller mindre officielle forventning og peger entydigt på juni som mødet, hvor første rentenedsættelse bliver leveret.

 • Renten på F3- og F5-lånene er steget en smule siden nytår, mens renten på F-kort-lånene har været omtrent uændret. F3- og F5-lånene er dog fortsat markant billigere end F-kort-lånet inkl. rentetillæg, hvilket netop afspejler markedets forventning om adskillige rentenedsættelser den kommende tid.     


Udviklingen i boligrenterne marts 2024
F-kort er ekskl. rentetillæg.


Er banksprog som det rene volapyk for dig?


Så hjælper vi dig gerne med at oversætte begreberne.

I Sparekassen Danmark er der ingen dumme spørgsmål. Hvor detaljerede svar, du har brug for, bestemmer du selv.

Book mødeUdviklingen den kommende tid


 • Det store spørgsmål på de finansielle markeder er, hvornår centralbankerne begynder at levere pengepolitiske lempelser. Og selvom timingen på månedsbasis kan synes negligerbar, vil den alligevel påvirke boligrenterne, især på rentetilpasningslån i de kommende kvartaler.

 • Derudover ser vi typisk også, at usikkerheden om centralbankernes kurs med de korte renter påvirker de lange renter og i sidste ende afspejler sig også i de 30-årige fastforrentede lån.

 • Vi kan få rentenedsættelser tidligere (læs: fald i markedsrenterne) via to veje. Dels hvis den økonomiske situation eller udviklingen på arbejdsmarkedet forværres mere, end hvad centralbankerne lægger til grund. Dels hvis inflationen overrasker til den lave side i februar/marts, og særligt hvis serviceprisinflationen igen begynder at vise faldende tendenser.

 • Der er udsendt en besked til de cirka 8.000 kunder i Totalkredit, der skal have ny rente på deres F3- eller F5-lån pr. 1. juli. På nuværende tidspunkt forventes renten at lande på ca. 3,1 % for både F3- og F5-lånene.

 • Derudover skal cirka 16.000 boligejere med F-kort-lån hos Totalkredit have fastsat nyt rentetillæg. F-kort-renten blev ved nytår fastsat til 3,6 % (eksl. rentetillæg), og på finansmarkederne forventer man, at renten falder til 3,2 % til juli. Omvendt forventes rentetillægget at stige fra 0,12 % (eller 0,20 %) til 0,55 %. Dog er der forventning om gradvist faldende renter fremover, og F-kort-renten ventes at være omtrent 2,7 % ved årsskiftet. Altså et pænt rentefald, som året går.


Udvikling og forventninger til den tyske rente marts 2024
Udviklingen i den tyske statsrente er retningsgivende for de danske boligrenter. Prikkerne viser de gennemsnitlige forventninger til renten baseret på de største globale finanshuse.


Artiklen er skrevet af Totalkredits seniorøkonom Svend Greniman Andersen.

Disclaimer: Materialet er udarbejdet til brug for pengeinstitutter, som indgår i Totalkredit-samarbejdet. Materialet er baseret på informationer, som Totalkredit finder pålidelige. Totalkredit påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet eller for skader eller tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af materialets informationer og vurderinger.Skal, skal ikke?


Overvejer du at lægge lån om? Eller købe (ny) bolig? Så hjælper vi dig gerne med at blive klogere på dine muligheder. Tag fat i din rådgiver i sparekassen eller book et møde herunder.

Book et møde