RenteUdsigten - september 2023

RenteUdsigten – september 2023

Få indblik i rentemarkedets bevægelser fra Totalkredits chefanalytiker, der her ser tilbage på august måned og oplyser om forventningerne til renten i den kommende tid.

Overvejer du at lægge lån om? Købe (ny) bolig? Eller sælge din eksisterende? Så er det vigtigt at kende renten. Den er nemlig afgørende for, hvor meget du skal betale i ydelse på dit lån, men også hvad det vil koste dig at indfri gælden igen.

I RenteUdsigten tager Totalkredits chefanalytiker Sune Malthe-Thagaard hver måned temperaturen på, hvordan rentemarkedet har bevæget sig den seneste måned – og hvad der forventes at påvirke renten i den kommende tid.

Husk blot, at RenteUdsigten – som med enhver anden vejrudsigt – skal tages med et gran salt.


Udviklingen siden sidst


  • Der har ikke været nye rentemøder i centralbankerne i USA eller for euroområdet i august, så fokus har været på de økonomiske nøgletal. Både den amerikanske centralbankchef, Jerome Powell, og chefen for Den Europæiske Centralbank, Christine Lagarde, understregede ved rentemøderne i juli, at det vil være de økonomiske nøgletal frem til mødet i september, der afgør, hvorvidt renterne skal yderligere op, eller om renten forbliver uændret. Det er en ren fra møde-til-møde-tilgang, og en eventuel rentepause her i september bør ikke fortolkes som, at nu er rentetoppen nået med sikkerhed. Langt de fleste iagttagere er dog enige om, at vi er meget, meget tæt på.

  • Udviklingen er ikke helt entydig i nøgletallene: Vigtigst er udviklingen i inflationen, der ifølge centralbankernes målsætning skal være omkring 2 %. Inflationen er faldet mest i USA, hvor også den vigtige kerneinflation, der fraregner de typisk stærkt svingende energi- og fødevarepriser, er aftaget. Inflationen er også kommet godt ned i euroområdet, men den ligger noget højere end i USA. Og vigtigst er, at kerneinflationen ikke for alvor er begyndt at falde, hvilket giver anledning til nogen bekymring.

  • Udviklingen i inflationen afspejler dog mest, hvad der er sket. Det er med andre ord resultatet af den økonomiske udvikling på det seneste og ikke, hvad der sker i de kommende måneder og år. Hvis fx Den Europæiske Centralbank i stedet ser ud af forruden, ser de en europæisk økonomi, der har tabt momentum de seneste måneder, og en økonomi, hvor den fulde effekt af den allerede gennemførte pengepolitiske stramning ikke har fået fuld effekt.

  • Boligrenterne har udviklet sig forholdsvis stabilt på det seneste – især hvis man sammenligner med det seneste års tid, hvor udsving i renterne på 0,5 procentpoint ikke har været ualmindeligt. F-kort-lånet er mærkbart dyrere end de øvrige variabelt forrentede boliglån, når det nuværende rentetillæg på F-kort lægges til CITA6. Vi kan også se, at den forholdsvis lille forskel mellem variabel og fast rente har givet fornyet interesse for at låse renten i 30 år.

Udviklingen i boligrenterne F-kort er ekskl. rentetillæg.


Er banksprog som det rene volapyk for dig?


Så hjælper vi dig gerne med at oversætte begreberne.

I Sparekassen Danmark er der ingen dumme spørgsmål. Hvor detaljerede svar, du har brug for, bestemmer du selv.

Book mødeUdviklingen den kommende tid


  • Investorerne forventer, at centralbankerne er meget tæt på at være færdige med at hæve renterne. Mest sandsynligt er det, at Den Europæiske Centralbank hæver renten yderligere 0,25 procentpoint i år, hvis man spørger investorerne. Men sandsynligheden er tæt på fifty-fifty, og de føler sig ikke overbevist om, at en eventuel ny renteforhøjelse vil blive gennemført.

  • I USA anser investorerne, at det er mest sandsynligt, at Federal Reserve ikke hæver renten yderligere.

  • Fokus vil i den kommende tid være udviklingen i indikatorerne for de amerikanske og europæiske arbejdsmarkeder, men naturligvis også udviklingen i inflationen og indikatorer for tilstanden i virksomhederne.

  • Det europæiske arbejdsmarked er stadig stramt, og fx den tyske lønstigningstakt på over 6 % år-år i 2. kvartal var godt over smertegrænsen, der er forenelig med en inflation på 2 %. Der er dog andre indikatorer, der peger på markant svækkelse af europæisk økonomi, som kan holde snor i lønstigningerne og få prispresset yderligere ned.

  • I USA har arbejdsmarkedet senest vist yderligere svækkelse, der kan være tilstrækkelig til, at Den Amerikanske Centralbank kan undlade at hæve renten yderligere. Jobskabelsen i USA skal dog formentlig endnu længere ned, før nye renteforhøjelser kan udelukkes.

Udvikling og forventninger til den tyske rente Udviklingen i den tyske statsrente er retningsgivende for de danske boligrenter. Prikkerne viser de gennemsnitlige forventninger til renten baseret på de største globale finanshuse.


Artiklen er skrevet af Totalkredits chefanalytiker Sune Malthe-Thagaard.

Disclaimer: Materialet er udarbejdet til brug for pengeinstitutter, som indgår i Totalkredit-samarbejdet. Materialet er baseret på informationer, som Totalkredit finder pålidelige. Totalkredit påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet eller for skader eller tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af materialets informationer og vurderinger.Skal, skal ikke?


Overvejer du at lægge lån om? Eller købe (ny) bolig? Så hjælper vi dig gerne med at blive klogere på dine muligheder. Tag fat i din rådgiver i sparekassen eller book et møde herunder. 

Book et møde