Renteændring

Renteændring pr. 3. november 2023

Sparekassen Danmark hæver med virkning fra 3. november 2023 renten på indlån og udlån.

Renteændringerne sker af forretningsmæssige årsager som følge af det generelt stigende renteniveau. Senest har Nationalbanken hævet renten med 0,25 procentpoint med effekt fra den 28. juli 2023, og igen med 0,25 procentpoint med effekt fra den 15. september 2023.

Indlån


Sparekassen forhøjer indlånsrenten med nominelt op til 0,5 procentpoint.

Udlån


Sparekassen forhøjer den variable udlånsrente med nominelt 0,5 procentpoint.

Renteændringen gennemføres i henhold til Sparekassen Danmarks almindelige forretningsbetingelser.


Yderligere information kan fås ved henvendelse til Sparekassen Danmark.